Skriv ut Lukk vindu


 

Økonomi og administrasjon - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i økonomi og administrasjon.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

15. april

1.mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 369

Beskrivelse av studiet

Graden i økonomi og administrasjon gir kandidaten en yrkesrettet utdanning som kan anvendes innenfor privat næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Utdanningen fokuserer på årsaker til og virkninger av beslutninger foretatt innenfor private og offentlige organisasjoner. Graden utgjør et selvstendig og avsluttet studium, og danner grunnlag for opptak til flere ulike mastergrader.

De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I løpet av disse to årene får kandidatene grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi og metodefag. Gjennom disse fellesfagene sikres alle en bred kompetanseplattform for økonomisk-administrativt arbeid innen offentlig forvaltning og privat næringsliv. Det tredje året kan studentene velge blant tre emnegrupper:

Anbefalt litteratur ved oppstart:

Olsen,T. og Solstad, E. (2016): Å studere økonomi og administrasjon-et kunnskapspuslespill. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202488123


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) BED-1004 Markedsføring - 10 stp. B-ØKADM Mentoremne - 0 stp. BED-1007 Matematikk for økonomer - 10 stp. BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse - 10 stp.
2. sem. (vår) BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse - 10 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser - 10 stp.
3. sem. (høst) BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk - 10 stp. BED-2020 Investering og finansiering - 10 stp. BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp.
4. sem. (vår) BED-2003 Foretaksstrategi - 10 stp. BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering - 10 stp. SOK-1010 Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk - 10 stp.

Hva lærer du?

KUNNSKAP

Kandidaten:

FERDIGHETER

Kandidaten:

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:


Undervisning og eksamen

Forelesninger og seminarer.

Se emnebeskrivelsene for mer informasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk.

Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk.

Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen


Utveksling

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp for utenlandsopphold i femte og sjette semester.

Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden;<a href«https://uit.no/utdanning/studentutveksling»Studentutveksling</a>


Jobbmuligheter

Bachelograden gir ei bred yrkesretta utdanning for oppgaver innen administrasjon og ledelse i offentlig og privat sektor. Studiet er også en nyttig bakgrunn for arbeid innenfor andre områder, for eksempel internasjonal markedsføring og handel.

Videre studier

Studenter med fullført bachelorgrad kan søke opptak til mastergraden i «Økonomi og administrasjon» (siviløkonom), masterprogrammet "Regnskap og revisjon" eller mastergradsprogrammet i «Ledelse, innovasjon og marked» ved UiT Norges arktiske universitet.