Skriv ut Lukk vindu


 

Allmenn litteraturvitenskap - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

15.april 2023

1. mars for søkere med realkompetanse.

1. desember 2022 (oppstart vår lokalt opptak)

Søknadskode:

186 615/5312


Beskrivelse av studiet

Fra antikkens lyriker Sapfo til vår tids Sylvia Plath. I årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap får du muligheten til å fordype deg i og analysere hovedverk innenfor de store sjangrene epikk, drama og lyrikk. Hva kjennetegner Virginia Woolfs fortellerteknikk i hennes roman Mrs Dalloway? Hvorfor er Gustave Flauberts roman Madame Bovary litteraturhistorisk sentral? Hvilken dramatiker skrev «Aldri var der en filosof som tålmodig kunne tåle tannverk»? Dette er bare noe av det du vil få svar på og kunnskap om ved å studere allmenn litteraturvitenskap. Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap omfatter studier av skjønnlitteratur, litteraturhistorie, litteraturvitenskapelig teori og metode som inneholder praktisk tekst- og tolkningsarbeid og teoretiske studier.

Studiet består av seks enkeltemner med samlet omfang på 60 studiepoeng (stp).


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) ALI-1110 Epikk I: Fra de eldste tider til ca. 1800 - 10 stp. ALI-1120 Drama - 10 stp. ALI-1130 Lyrikk - 10 stp.
2. sem. (vår) ALI-1111 Episk diktning fra ca 1800 til i dag - 10 stp. HIF-1110 Litteraturvitenskapelig teori - 10 stp. HIF-1111 Litteraturvitenskapelig metode - 10 stp.

Hva lærer du?

Etter fullført årsstudium i allmenn litteraturvitenskap har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:

Kompetanse

Du:


Undervisning og eksamen

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold.

Undervisning:

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og prosjekt- og gruppearbeid

Arbeidskrav:
I alle emnene på studiet inngår arbeidskrav som må være bestått før du kan avlegge eksamen. Arbeidskrav i studiet kommer i form av skriftlige oppgaver og muntlig presentasjon. Arbeidskravene evalueres med godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsformer:
De enkelte emnene har ulike vurderingsformer avhengig av innhold og oppbygging. Vurderingsformer er skoleeksamen og semesteroppgaver. Det blir gitt veiledning ved skriving av semesteroppgaver. Eksamener vurderes ut fra karakterskalaen A-F.

Se den enkelte emnebeskrivelse under "Oppbygging av studiet" for nærmere informasjon om undervisning, arbeidskrav og vurderingsformer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Jobbmuligheter

Årsstudiet i allmenn litteraturvitenskap er relevant for arbeid innenfor litteratur- og kulturformidling, bibliotek, forlag, media, reklame og offentlig forvaltning.

Videre studier

Årsstudiet kan inngå som en valgfri del av en bachelorgrad ved fakultetet hvor det er rom for det.