Illustrasjonsbilde

Rapporter

Rapporter

I teksten

(Forfatter/Institusjon, årstall, ev. sidetall)

... (Bergan, 2018, s. 15)

I referanselisten

Forfatter/Institusjon. (Årstall). Tittel: Undertittel (Seriekode/Rapportnavn og -nr.). Utgiver. URL

Bergan, M. A. (2018). Fiskebiologiske undersøkelser i Balsnesvassdraget på Ørland i 2017: Ungfisktellinger og problemkartlegging knyttet til fiskeforsterkende tiltak og sjøørret (NINA Rapport 1392). Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2485755

Merknader

Rapporter likner bøker og e-bøker og er gjerne utgitt av offentlige eller private institusjoner. Noen har en seriekode eller rapportnavn- og nummer, og dette oppgis da i parentes etter tittelen.

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Rapport APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...