Illustrasjonsbilde

Rundskriv

Rundskriv

I teksten

(Institusjon/Departement, årstall, ev. sidetall/kapittel/avsnitt)

... (Justis- og beredskapsdepartementet, 2016, Innledning, avsn. 1)

I referanselisten

Institusjon/departement. (Årstall). Tittel: Undertittel (eventuell kode) [Rundskriv]. Utgiver. URL

Justis- og beredskapsdepartementet. (2016). Utleveringer av opplysninger fra asylmottak til politiet (Nr. GI-10/2016) [Rundskriv]. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-102016--utlevering-av-opplysninger-fra-asylmottak-til-politiet/id2507000/

Merknader

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Rundskriv APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...