Illustrasjonsbilde

Læreplaner

Læreplaner

I teksten

(Departement/direktorat, årstall planen gjelder fra, ev. sidetall)

(Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 7)

(Kunnskapsdepartementet, 2019)

(Utdanningsdirektoratet [Udir], 2020)

I følge læreplan i Vg1 helse- og oppvekstfag (Udir, 2020, s. 14) skal ...

I referanselisten

Departement/direktorat. (Publiseringstidspunkt). Tittel på overordnet del/læreplan (ev. Plankode). Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon/Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. URL

Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen/id2570003/

Kunnskapsdepartementet. (2019). Læreplan i norsk (NOR01-06). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/nor01-06?lang=nob

Utdanningsdirektoratet. (2020). Læreplan i Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF01‑03). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.udir.no/lk20/hsf01-03

Merknader

Bruk den elektroniske versjonen av læreplanen, da denne er mest oppdatert.

Utdanningsdirektoratet gir føringer for hvordan læreplaner skal siteres (se Hvordan referere til læreplanene?). Oppsettet her følger Udir, men med APA 7 tegnsetting.

Korrekte opplysninger om utgiver og dato finner du ved å laste ned PDF-versjonen av læreplanen fra udir.no.

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Læreplaner - Overordnet del APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Utfylling av felter i EndNote: Læreplaner - Kunnskapsdepartementet APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Utfylling av felter i EndNote: Læreplaner - Utdanningsdirektoratet APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...