Illustrasjonsbilde

Rammeplaner

Rammeplaner

I teksten

(Organisasjon, årstall, ev. sidetall)

(Kunnskapsdepartementet, 2017)

I den nye rammeplanen for barnehagen (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 25) står det ...

(Falck-Pedersen & Kongstein, 2017, s. 35)

I referanselisten

Organisasjon. (Årstall). Tittel: Undertittel. Nettstedets navn. URL

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Udir. https://www.udir.no/contentassets/7c4387bb50314f33b828789ed767329e/rammeplan-for-barnehagen---bokmal-pdf.pdf

Falck-Pedersen, T & Kongstein, C. (2017). Rammeplan for barnehagen: Innhold og oppgaver. Pedlex

Merknader

Bruk året rammeplanen gjelder fra som publiseringsdato.

Rammeplaner er gitt som forskrifter, men mange er også gjengitt andre steder. Lag referanse i henhold til den utgivelsen du har lest. Bokutgivelsene fra PedLex føres inn som bok.

Hvis du har lest rammeplanen på Lovdata skal du følge eksempelet for Forskrifter.

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Rammeplaner

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Utfylling av felter i EndNote: Rammeplan bokutgivelse fra Pedlex APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...