Illustrasjonsbilde

Forskrifter

Forskrifter

I teksten

(Forskriftens korttittel, årstall, ev. paragraf/kapittelnr., avsnitt)

(Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 2017)

I følge forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017, kap. 4, avsn. 2) skal barnehagen være ...

I referanselisten

Korttittel. (Årstall). Full tittel (datokode). Nettstedets navn. URL

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. (2017). Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (FOR-2017-04-24-487). Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2017-04-24-487

Merknader

I henvisningen i teksten kan man ved behov henvise til paragrafer i forskrifter. Forskrifter skal skrives med liten forbokstav i teksten og skal ikke kursiveres.

I EndNote

Utfylling av felter i EndNote: Forskrifter APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...