Illustrasjonsbilde

Andre kilder

Andre kilder

Doktogradsavhandlinger og masteroppgaver

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

Kleemann (2015, s. 34) viser i sin avhandling hvordan språket ...

(Smedseng, 2014)

(Smith, 2012, s. 10)

Trykt

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel [Doktorgradsavhandling/Masteroppgave]. Institusjon.

Kleemann, C. B. (2015). Lek på to språk: En studie av språkalternering og kodeveksling i tospråklig rollelek på nordsamisk og norsk i en samisk barnehage [Doktorgradsavhandling]. UiT Norges arktiske universitet.

Fra institusjonelt arkiv

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel [Doktorgradsavhandling/Masteroppgave, Institusjon]. Navnet på arkivet. URL

Smedseng, N. (2014). The northern lights experience: Negotiation strategies [Masteroppgave, UiT Norges arktiske universitet]. Munin. https://hdl.handle.net/10037/6409

Fra betalingsdatabase

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel (Publikasjonsnummer/dokumentkode) [Doktorgradsavhandling, Institusjon]. Navnet på databasen.

Smith, V. R. (2012). Designing online instruction for internationally educated nurses (Publikasjonsnr. 3548123) [Doktorgradsavhandling, Capella University]. ProQuest LLCC.

Doktorgradavhandling/masteroppgave (trykt)

Utfylling av felter i EndNote: Doktorgradsavhandling eller masteroppgave trykt APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Doktorgradavhandling/masteroppgave fra institusjonelt arkiv

Utfylling av felter i EndNote: Doktorgradsavhandling eller masteroppgave fra institusjonelt arkiv APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Doktorgradavhandling/masteroppgave fra betalingsdatabase

Utfylling av felter i EndNote: Doktorgradsavhandling fra betalingsdatabase APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Datasett

(Forfatter(e)/produsent(er), årstall, ev. sidetall)

(Hansen, 2016)

Forfatter, A. (Årstall). Tittel på datasett (Versjon) [Datasett]. Utgiver. DOI eller URL eller Hentet dd.måned åååå fra URL

Hansen, P. (2016). Replication data for: What makes a word easy to acquire? The effects of word class, frequency, imageability and phonological neighbourhood density on lexical development (V1) [Datasett]. DataverseNO. https://doi.org/10.18710/JEWIVW

Inkluderer en henvisning i teksten og innførsel i referanselista til et datasett hvis du enten (a) har gjennomført en ny analyse av åpent tilgjengelige data eller (b) har arkivert egne data som presenteres for første gang i det aktuelle verket.

Publiseringstidspunkt for publiserte data vil være året de ble publisert, mens for upublisert data vil det være året eller årsspennet dataene ble samlet inn.

Hvis datasettet har et versjonsnummer skal dette inkluderes i en parentes etter tittelen.

Beskrivelsen i skarpe klammer er fleksibel, f.eks. datasett eller datasett og kodebok.

I referansen skal man for publiserte datasett inkludere navnet på organisasjonen som har publisert, arkivert, produsert eller distribuert datasettet. For upubliserte datasett oppgir man kilden (f.eks. et universitet) hvis dette er kjent.

Lesedato skal kun være med hvis dataene kan endres over tid (f.eks. hvis data fortsatt samles inn).

Datasett

Utfylling av felter i EndNote: Datasett APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Statistikk

(Statistikkprodusent, årstall, ev. sidetall/avsnitt)

Første henvisning:
(Statistisk sentralbyrå [SSB], 2021)

Påfølgende henvisninger:
(SSB, 2021)

Statistikkprodusent. (Årstall, Dato sist oppdatert). Tittel. URL

Statistisk sentralbyrå. (2021, 19. mai). Befolkning. https://www.ssb.no/befolkning/folketall/statistikk/befolkning

Statistikk fra statistikkbanken:

Statistisk sentralbyrå. (2021). 08145: Nye studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og alder 2000 - 2020 [Statistikk]. https://www.ssb.no/statbank/table/08145

Statistikk fra statistikkbanken

Hvis du vil vise til egenprodusert statistikk fra Statistikkbanken må du huske å redegjøre i teksten for hvilke søk du har gjort og hvordan du oppnådde resultatene.

Statistikk

Utfylling av felter i EndNote: Statistikk fra internett APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Statistikkbanken

Utfylling av felter i EndNote: Statistikk fra statistikkbanken APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Standarder

(Forfatter/Institusjon, årstall, ev. sidetall)

(Standard Norge, 1997)

Elektronisk

Forfatter A./Institusjon. (Årstall). Tittel: Undertittel (Seriekode). DOI eller URL

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (1987). IEEE guide for handling and disposal of transformer grade insulating liquids containing PCBs (ANSI/IEEE Std. 799-1987). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1987.81034

Trykt

Forfatter A./Institusjon. (Årstall). Tittel: Undertittel (Seriekode). Utgiver.

Standard Norge. (1997). Tømrer og skurlast: Metode for måling av kjennetegn (NS-EN 1310).

Standarder likner bøker og e-bøker, og er gjerne utgitt av offentlige eller private institusjoner. Vanligvis har de en seriekode; denne oppgis i parentes etter tittelen.

Merk at dersom forfatteren og utgiver er samme person eller organisasjon, utelates opplysningen for å unngå gjentagelse.

Standarder (elektronisk)

Utfylling av felter i EndNote: Standarder elektronisk APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Standarder (trykt)

Utfylling av felter i EndNote: Standarder trykt APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...