Illustrasjonsbilde

Bøker

Bøker

Bok med én forfatter

(Forfatter, årstall, ev. sidetall)

Dalland (2020, s. 43) argumenterer …
… (Dalland, 2020)

Forfatter, A. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Forlag.

Dalland, O. (2020). Metode og oppgaveskriving (7. utg.). Gyldendal akademisk.

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

Bok med én forfatter

Utfylling av felter i EndNote: Bok med én forfatter APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Bok med to forfattere

(Forfatter1 & Forfatter2, årstall, ev. sidetall)

Eriksen og Germeten (2012, s. 23) mener …

Det kan ha … (Eriksen & Germeten, 2012)

Forfatter, A. & Forfatter, B. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Forlag.

Eriksen, E. & Germeten, S. (2012). Barnevern i barnehage og skole: Møte mellom barn, foreldre og profesjoner. Cappelen Damm akademisk.

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

Bok med to forfattere

Utfylling av felter i EndNote: Bok med to forfattere APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Bok med tre til tjue forfattere

(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

(Allen et al., 2011)

Allen et al. (2011, s. 54) viser til …

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter, F., Forfatter, G., Forfatter, H., Forfatter, I., Forfatter, J., Forfatter, K., Forfatter, L., Forfatter, M., Forfatter, N., Forfatter, O., Forfatter, P., Forfatter, Q., Forfatter, R., Forfatter, S. & Forfatter, T. (Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Forlag.

Allen, J., O'Toole, W., Harris, R. & McDonnell, I. (2011). Festival & special event management (5. utg.). Wiley.

I teksten henviser man til første forfatter etterfulgt av et al. Alle forfatternavn føres opp i innførselen i referanselisten.

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

Bok med tre til tjue forfattere

Utfylling av felter i EndNote: Bok med tre til tjue forfattere APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

Bok med tjueen eller flere forfattere

(Forfatter1 et al., årstall, ev. sidetall)

(Jaramillo et al., 2012)

Jaramillo et al. (2012, s. 54) viser til …

Forfatter, A., Forfatter, B., Forfatter, C., Forfatter, D., Forfatter, E., Forfatter, F., Forfatter, G., Forfatter, H., Forfatter, I., Forfatter, J., Forfatter, K., Forfatter, L., Forfatter, M., Forfatter, N., Forfatter, O., Forfatter, P., Forfatter, Q., Forfatter, R., Forfatter, S., … Forfatter, Å.(Årstall). Tittel: Undertittel (utg.). Forlag.

Jaramillo, C., Gilbert, A. N., Bulixi, T. P., Farland, N., Smith, L. J., Leland, K., Fran, J., Moore, R. B., Garrett, B. C., Done, N. D., Witting, R. E., Dunkle, F. T., Smith, J. M., Johnson, H. H., Bath, N., Williams, S. T., Brown, N., Jones, T. R., Miller, J., … Wintle, N. (2012). Understanding new technology. Neal-Schuman Publishers.

I teksten henviser man til første forfatter etterfulgt av et al. I referanselisten føres de nitten første forfatterne opp, etterfulgt av utelatelsestegn (…) og så den siste forfatteren.

Opplysninger om utgave skal ikke føres opp ved førsteutgaver.

Bok med tjueen eller flere forfattere

Utfylling av felter i EndNote: Bok med tjueen eller flere forfattere APA 7

NB! Noen av de tomme feltene i skjemaet kan være klippet ut. Skroll i skjemaet for å finne frem til alle feltene som skal fylles ut.

chat loading...