UiT | Labyrint Nr. 3 - 2014 - page 29

brystkreft
– Det du gjorde tidlig i livet har en
betydning senere, sier lege og stipendiat ved Det
helsevitenskapelige fakultet, Eivind Bjerkaas.
Hans doktorgrad kan endelig dokumentere
at røyking gir økt risiko for brystkreft. Og det er
ungdomsrøykingen, tobakkinntaket før første
graviditet, som er spesielt farlig.
– Man har ikke trodd at røyking var farlig
med tanke på brystkreft, men det er det. At det
i tillegg er spesielt farlig for unge damer, er ikke
godt kjent og derfor oppsiktsvekkende.
UMODNE PUPPER
Et kvinnebryst ses nemlig på som umodent helt
frem til det skal amme sitt første barn. I perio-
den fra første menstruasjon til første fødsel, er
kvinnebrystet spesielt sårbart mot giftstoffene
som er i røyk.
– I mikroskop kan man se at cellene i
kvinnebrystet har en høy aktivitet helt frem
til første amming. Brystet er under utvikling,
celledelingen går fort, og hvis man da utsetter
seg for giftstoffer, kan ting fort gå galt, forteller
Bjerkaas, som disputerte i oktober.
I og med at kvinner i dag gjerne venter til de
er i midten av 30-årene før de får sitt første barn,
er perioden med umodne bryst spesielt lang.
FORSKET PÅ 300.000 KVINNER
– I motsetning til lungekreft, der du reduserer
kreftrisikoen så snart du velger å stumpe røy-
ken, ser det ut til at ungdommens synder henger
ved livet ut når det kommer til brystkreft, for-
klarer stipendiaten.
Han har fulgt 300.000 kvinner siden
1970-tallet, og sammenlignet blant annet de
som røyket før første graviditet med de som
aldri røyket. Resultatet er klart: De som røyket
hadde 15 prosent større risiko for å få brystkreft
senere i livet.
– 15 prosent høres kanskje ikke så mye ut,
men med tanke på at brystkreft er den vanligste
krefttypen for kvinner, med 3000 nye diagnoser
årlig, så betyr dette ganske mye, mener Bjerkaas.
STØRRE RISIKO FOR Å DØ AV BRYSTKREFT
Han sier det er interessant at man nå kan se en
sammenheng mellom røyking og brystkreft. Tid-
ligere har man assosiert røyking med kreftfare i
alle andre organer, som blære, lunge og tykktarm.
Etter å ha studert de 300.000 kvinnene fra 1974
til 2003, har Eivind Bjerkaas i tillegg sett at de som
røyker har en økt risiko for å dø av brystkreft.
– Samtidig ser vi at de som røyker etter at de
har fått sitt første barn, ikke har økt risiko for
brystkreft, forteller han.
Frem til år 2000 røyket 30 prosent av norske
kvinner. I dag er tallet på under 15 prosent, og
kun 10 prosent av ungdomsjentene røyker. Vinden
har snudd i Norge, men også i vesten generelt.
– I resten av verden har røyking hatt en opp-
gang, så tobakk er fortsatt et globalt helsepro-
blem, forteller Bjerkaas.
ANBEFALER MANGE BARN
Tromsølegen har også sett på faktorer som
beskytter mot brystkreft, og kan fortelle at det
å få barn tidlig er bra – å få mange barn er spe-
sielt positivt med tanke på brystkreft. Årsaken
er det kvinnelige kjønnshormonet østrogen.
Brystvevet er under konstant påvirkning av
kvinnelige kjønnshormoner, og østrogenet spil-
ler en viktig rolle i utvikling av brystkreft.
– Er man gravid er man mindre eksponert
for østrogen, og jo flere graviditeter, jo mindre
utsatt er du. Får du menstruasjon tidlig, og
kommer i sen overgangsalder, er det uheldig,
avslutter Bjerkaas.
Eivind Bjerkaas
Lege ved UNN og stipendiat ved Institutt for
samfunnsmedisin, UiT
29
labyrint
kunnskapsmagasinet
fra
u
i
t
norges
arktiske
universitet
Pupper blir sett på som umodne helt frem til første graviditet.
Så røyker du før du får ditt første barn, risikerer du brystkreft
senere i livet.
Tekst: Elisabeth Øvreberg
Unge pupper påvirkes
av røyking
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...52
Powered by FlippingBook