Systemepidemiologi
Forsker i Biobank
Vi arbeider bredt innenfor befolkningsbasert epidemiologi hvor flertallet av prosjektene benytter data fra nasjonale Kvinner og Kreft-studien. Foto: Marius Fiskum

Systemepidemiologi

Vår forskning vil bidra til å øke kunnskapen om årsaker til kreft og andre kroniske sykdommer og hvordan disse kan forebygges i fremtiden. Det primære formålet er å øke kunnskapen om sammenhenger mellom livsstil, biomarkører og risiko for å få kreft, men vi ser også på dødelighet/overlevelse, hjerteinfarkt, overvekt og diabetes type 2. I den senere tid er temaet sosial ulikhet i helse blitt en viktig del av det vi jobber med.

Opplysninger om livsstil hentes ofte fra spørreskjema i befolkningsundersøkelser og omfatter:

Spørreskjema og blodprøver
Foto: Marius Fiskum

Opplysninger om sykdom og død hentes hovedsakelig fra nasjonale og internasjonale offisielle registre, men i noen tilfeller via våre deltakere. Denne basalforskningen er nødvendig for å forstå og kunne forebygge de samme sykdommene. I forskningsdisiplinen systemepidemiologi er målet å beskrive biologiske prosesser i kroppen og tilknytta sykdom ved å bruke målinger i blod sammen med sykdoms- og spørreskjemadata. I de innsamlede blodprøvene kan vi analysere biomarkører slik som vitaminer, miljøgifter og lignende. I noen prosjekter har vi også vevsprøver i tillegg til blodprøver.

Gruppen driver også store prosjekter innen forskningssamarbeid med store europeiske data og et stort samarbeid rundt opprettelse og bruk av registerdata i Georgia.

Publikasjoner

Se våre publikasjoner i Cristin

Våre prosjekterMedlemmer