Systemepidemiologi

Velkommen til Systems Epidemiology Research Group ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for samfunnsmedisin. Vår forskning tar sikte på å fremme vår forståelse av årsakene til kreft og andre kroniske sykdommer, med fokus på befolkningens helse og biologiske prosesser. Vi mener at vår forskning er grunnleggende for å minimere forekomsten og byrden av disse sykdommene i fremtiden.

Vår forskningsgruppe er fokusert på det brede feltet epidemiologi, og dekker flere grener, inkludert populasjonsbasert epidemiologi og omics. Mange av våre prosjekter studerer sammenhengen mellom livsstilsfaktorer og helseutfall relatert til kreftforekomst og dødelighet. Vi er også dedikert til å forstå biologiske prosesser i kroppen før sykdom og knytte disse prosessene til eksponeringer, som livsstilsatferd og helseutfall. Disse prosjektene utnytter blodprøver som er lagret i vår biobank, og noen prosjekter involverer vevsprøver. Ved å bruke innsamlede blodprøver analyserer vi biomarkører som vitaminer og miljøgifter. Et viktig fokus under flere av våre prosjekter er sosial ulikhet i helse.

Vår forskningsgruppe er også involvert i internasjonale forskningsprosjekter og samarbeid, som du kan lese om i Våre prosjekter nedenfor.

NB: Vi er i ferd med å oppdatere vår norske nettside. For den nyeste informasjonen, vennligst besøk vår engelske nettside ved å klikke på denne lenken.

Publikasjoner

Se våre publikasjoner i Cristin

Våre prosjekter



Medlemmer