Immunologi

Immunologisk Forskningsgruppe har forskningsfokus på to hovedområder. Begge er translatoriske:
 - Forskning relatert til Føtal og Neonatal Alloimmun Trombocytopeni
 - Forskning relatert til inflammatoriske mediatorer i kreft hos barn

Om Forskningsgruppen

Forskning relatert til Føtal og Neonatal Alloimmun Trombocytopeni

Føtal og Neonatal Alloimmun Trombocytopeni (FNAIT) er en tilstand som kan ramme et foster eller et nyfødt barn. Tilstanden skyldes at moren danner antistoffer mot blodplatene til barnet. Antistoffene, som passerer gjennom morkaken over til barnet, kan føre til blodplatemangel hos barnet, noe som kan gi barnet livstruende blødninger. På årsbasis resulterer den i 3-5 barnedødsfall og 5-15 hjerneskadde barn i Norge. For samfunnet representerer siste gruppe betydelige kostnader i behandling og oppfølging.

FNAIT-relatert forskning ved vår gruppe har følgende målsettinger:

1.   Utvikle behandling som kan forhindre dannelse av blodplatereaktive antistoffer i kvinner i forbindelse med svangerskapet.

2.   Gjennom grunnforskning etablere basalkunnskap om immunbiologien og spesielt den cellulære immunresponsen som ligger til grunn for dannelsen av blodplatereaktive antistoffer.

3.   Utforske kliniske manifestasjoner assosiert med blodplatereaktive antistoffer.

En nylig publisert FNAIT oversiktsartikkel (fritt tilgjengelig) fra vår gruppe kan åpnes med denne lenken:http://tandfonline.com/doi/full/10.1586/ehm.10.49