Immunologisk forskningsgruppe

Immunologisk Forskningsgruppe har forskningsfokus på Føtal og Neonatal Alloimmun Trombocytopeni (FNAIT).

Immunologisk forskningsgruppe

FNAIT er en tilstand som kan ramme et foster eller et nyfødt barn, som skyldes at moren danner antistoffer mot blodplatene til barnet. Antistoffene, som passerer gjennom morkaken over til barnet, kan føre til blodplatemangel og i enkelte tilfeller gi livstruende blødninger. På årsbasis resulterer den i 3-5 barnedødsfall og 5-15 hjerneskadde barn i Norge. For samfunnet representerer siste gruppe betydelige kostnader i behandling og oppfølging.

FNAIT-relatert forskning ved vår gruppe har følgende målsettinger:

1.   Utvikle behandling som kan forhindre dannelse av blodplatereaktive antistoffer i kvinner i forbindelse med svangerskapet.

2.   Gjennom grunnforskning etablere basalkunnskap om immunbiologien og spesielt den cellulære immunresponsen som ligger til grunn for dannelsen av blodplatereaktive antistoffer.

3.   Utforske kliniske manifestasjoner assosiert med blodplatereaktive antistoffer.

En FNAIT oversiktsartikkel (fritt tilgjengelig) fra vår gruppe kan åpnes med denne lenken: http://tandfonline.com/doi/full/10.1586/ehm.10.49

Våre forskningsprosjekter på FNAIT utføres i tett sammarbeid med Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi. For mer informasjon, se:

www.unn.no/nnupi#forskning

Gruppeleder Tor B. Stuge

Holder til på A1.8 på UNN