Skriv ut Lukk vindu


 

Økonomi og administrasjon - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i økonomi og administrasjon
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

15. april

1.mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 035

Beskrivelse av studiet

Studieprogrammet Bachelor i økonomi og administrasjon gir kandidaten en yrkesrettet utdanning som kan anvendes innenfor privat næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Utdanningen fokuserer på årsaker til og virkninger av beslutninger foretatt innenfor private og offentlige organisasjoner. Graden utgjør et selvstendig og avsluttet studium, og danner grunnlag for opptak til flere ulike mastergrader.

De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I løpet av disse to årene får kandidatene grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi og metodefag. Gjennom disse fellesfagene sikres alle en bred kompetanseplattform for økonomisk-administrativt arbeid innen offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Det tredje året kan studentene velge blant tre emnegrupper:

Anbefalt litteratur ved oppstart av studiet:

Olsen,T. og Solstad, E. (2016): Å studere økonomi og administrasjon-et kunnskapspuslespill. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202488123.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) BED-1004 Markedsføring - 10 stp. BED-1007 Matematikk for økonomer - 10 stp. BED-1013 Bedriftsøkonomisk analyse - 10 stp.
2. sem. (vår) BED-1002 Grunnleggende regnskap og analyse - 10 stp. FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. SOK-1002 Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser - 10 stp.
3. sem. (høst) BED-2011 Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk - 10 stp. BED-2020 Investering og finansiering - 10 stp. BED-2029 Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp.
4. sem. (vår) BED-2003 Foretaksstrategi - 10 stp. BED-2019 Driftsregnskap og budsjettering - 10 stp. SOK-1010 Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk - 10 stp.

Hva lærer du?

KUNNSKAP

Kandidaten:

FERDIGHETER

Kandidaten:

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:


Undervisning og eksamen

Hovedsakelig klasseundervisning med forelesninger.

Vurderingsformer er individuelle skoleeksamener, og hjemmeeksamener individuelt og/eller i gruppe.


Praksis

I 5. og 6. semester gis det mulighet for å etablere studentbedrift (emnekode BED-2139 Bedriftsutvikling og intraprenørskap). Studentbedrift er en annerledes og spennende måte å lære på. Den kunnskapen og de erfaringene du tilegner deg gjennom studentbedrift er nyttig å ta med seg enten du blir en viktig ressurs i et etablert firma eller du skal starte din egen virksomhet.

I emnet BED-2139 som går over to semestre, skal følgende faser gjennomføres:

Studentbedriftene har et eget styre og det etableres kontakt med næringslivet gjennom eksterne mentorer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk.
Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen.

Utveksling

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; "Studentutveksling"


Jobbmuligheter

Bachelograden gir ei bred yrkesretta utdanning for oppgaver innen administrasjon og ledelse i offentlig og privat sektor. Studiet er også en nyttig bakgrunn for arbeid innenfor andre områder, for eksempel internasjonal markedsføring og handel. Programmet kvalifiserer for ulike roller innen privat og offentlig sektor, som for eksempel:

Videre studier

Programmet leder frem til bachelorgrad, som gir deg mulighet for å søke masterprogram ved høgskoler og universitet i inn- og utland. Studenter med fullført bachelorgrad kan søke opptak til mastergraden i «Økonomi og administrasjon» (siviløkonom) ved UiT eller mastergraden i "Regnskap og revisjon" - Norges arktiske universitet.