Skriv ut Lukk vindu


 

Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i teknologi/sivilingeniør
Opptakskrav:Generel studiekompetanse + SIVING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 953

Beskrivelse av studiet

Studiet bygger på kunnskap i matematikk og fysikk fra videregående skole. De første to årene på studiet har man grunnleggende fag innen fysikk, matematikk, informatikk og statistikk. Alle studieretningene på studiet har de samme fagene de to første årene.

Studiet har fem studieretninger og du velger studieretning 2. studieår:


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Sem. 1 (høst)
Sem. 2 (vår)
Sem. 3 (høst)
Valgemne
Sem. 4 (vår)
Sem. 5 (høst)
Ikke-realfaglig valgemne
Spesialisering
Sem. 6 (vår)
Spesialisering
Sem. 7 (høst)
Spesialisering
Sem. 8 (vår)
Spesialisering
Sem. 9 (høst)
Spesialisering
Sem. 10 (vår)

Hva lærer du?

I løpet av studiet får du en solid bakgrunn i fysikk og matematikk, i tillegg til kunnskap og ferdigheter i bruk av verktøy for modellering og analyse, samt utvikling av teknologi og industrianvendelse. Du vil kunne analysere faglige problemstillinger innen fysikk og matematikk, og anvende rådende teorier og metoder for å løse aktuelle problemstillinger, både teoretiske og praktiske.

Etter endt studie er du i stand til å bidra med faglig tyngde og nytenking innenfor naturvitenskap og teknologiske områder. I tillegg skal du beherske å løse problemstillinger innen anvendt fysikk og matematikk både selvstendig og i grupper. Du kan kommunisere om faglige problemstillinger og konklusjoner, både med spesialister og allmennheten, i tråd med forskningsetiske områder.

På studieretningene får du spesifikk kunnskap innen et fagfelt. Les mer om hva du lærer på de forskjellige studieretningene.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.


Praksis

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som kan gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.  

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Utveksling

Studiet gir mulighet til å dra på utveksling i løpet av studietiden. UiT har utvekslingsavtaler med universiteter i ulike verdensdeler, og studiet har fagspesifikke avtaler i Skandinavia, resten av Europa, Nord Amerika og Australia. Eksempler på utvekslingssteder er Université Grenoble Alpes, Leiden University, University of Hawaii at Hilo og Riga Technical University.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard eller et annet universitet i Norge er også mulig.

Utvekslingsoppholdet anbefales hovedsakelig i spesialiseringsperioden.

For mer informasjon om utveksling, les her.


Jobbmuligheter

Tidligere studenter fra anvendt fysikk og matematikk har blant annet fått jobber i Sparebank1, Kongsberg Gruppen (KSAT) og Helse Nord. For mer info, se jobbmuligheter for hver enkelt spesialisering.

Som sivilingeniør kan du jobbe innen:

Videre studier

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i fysikk, matematikk eller statistikk, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.