Skriv ut Lukk vindu


 

Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master

Fakta

Varighet:5 År
Studiepoeng:300
Gradsnavn:Master i teknologi/sivilingeniør
Opptakskrav:Generel studiekompetanse + SIVING
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 953

Beskrivelse av studiet

Studiet bygger videre på matematikk og fysikk fra videregående skole. Alle studieretningene på studiet har de samme fagene de to første årene, hvor du går dypere inn i fysikk, matematikk, informatikk og statistikk.

Du kan velge studieretning 2. studieår:


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) FYS-0100 Generell fysikk - 10 stp. INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering - 10 stp. MAT-1001 Kalkulus 1 - 10 stp.
2. sem. (vår) MAT-1002 Kalkulus 2 - 10 stp. MAT-1004 Lineær algebra - 10 stp. STA-1001 Statistikk og sannsynlighet - 10 stp.
3. sem. (høst) FYS-1001 Mekanikk - 10 stp. FYS-2021 Machine Learning - 10 stp. MAT-1003 Kalkulus 3 - 10 stp.
4. sem. (vår) FYS-1002 Elektromagnetisme - 10 stp. FYS-1003 Eksperimentell fysikk - 10 stp. MAT-2200 Differential Equations - 10 stp.
5. sem. (høst) FYS-2006 Signal processing - 10 stp.
6. sem. (vår)
7. sem. (høst) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp.
8. sem. (vår)
9. sem. (høst)
10. sem. (vår)

Hva lærer du?

Studiet lærer deg fysikk, matematikk, og bruk av verktøy som brukes i utvikling av teknologi og industri. Du vil kunne løse teoretiske og praktiske problemer innen fysikk og matematikk, som bidrar til å utvikle ny teknologi

Studiet gjør deg i stand til å bidra og utvikle i alle områder innenfor naturvitenskap og teknologi. Du vil lære hvordan man jobber med komplekse oppgaver i grupper og selvstendig. Du får se hvordan man diskuterer problemer i matematikk og fysikk med kollegaer med forskjellige bakgrunner, for å løse teknologiske behov.

Studieretningene gir deg mulighet til å spesialisere deg. Les mer om hva du lærer på de forskjellige retningene.


Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.


Praksis

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som kan gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Utveksling

Studiet gir mulighet til å dra på utveksling i løpet av studietiden. UiT har utvekslingsavtaler med universiteter i ulike verdensdeler, og studiet har fagspesifikke avtaler i Skandinavia, resten av Europa, Nord Amerika og Australia. Eksempler på utvekslingssteder er Université Grenoble Alpes, Leiden University, University of Hawaii at Hilo og Riga Technical University.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbardeller et annet universitet i Norge er også mulig.

Utvekslingsoppholdet anbefales hovedsakelig i spesialiseringsperioden.

For mer informasjon om utveksling, les her.


Jobbmuligheter

Tidligere studenter fra anvendt fysikk og matematikk har blant annet fått jobber i Sparebank1, Kongsberg Gruppen (KSAT) og Helse Nord. For mer info, se jobbmuligheter for hver enkelt spesialisering.

Som sivilingeniør kan du jobbe innen:

Videre studier

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i fysikk, matematikk eller statistikk, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.