Organisasjon


Tromsøundersøkelsen er en befolkningsbasert helseundersøkelse ved Institutt for Samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet. Tromsøundersøkelsen er organisert med en styringsgruppe og en rådgivende ledergruppe. Professor dr.med. Sameline Grimsgaard er Tromsøundersøkelsens faglige leder.

Tromsøundersøkelsens har en egen driftsorganisasjon som står i spissen for planlegging, koordinering og gjennomføring av de ulike undersøkelsene (Tromsø1 – 7). Driftsorganisasjonen ivaretar forvaltning og kvalitetssikring av innsamlede data og biologisk materiale, samt kontakt med tidligere deltakere i Tromsøundersøkelsen.

Styringsdokument for Tromsøundersøkelsen (2021)