Nyhetsarkiv


Marius Storvik kv2IMG_2485.jpg

05.08.2022:

[ITromsø] Psykiatrikrisen: Kanskje vi må gi rom til å la mennesker leve liv mange anser uverdig

Førsteamanuensis Marius Storvik har skrevet et innlegg om selvbestemmelsesretten til psykisk syke. 

39604276-house-hit-by-avalanche-icon-cartoon-style.jpg

25.03.2022:

Fastlåst i faresone? - Om forebygging av skredfare for eksisterende bebyggelse

Lene Sandberg skriver doktorgrad om rettslige spørsmål ved forebygging av skredfare.

 

Bjørn Bakke 23. februar 2022.JPG

07.03.2022:

Har bærekraft og økosystembasert tilnærming et rettslig innhold, eller det mest festtaler?

Bjørn skriver doktorgrad om miljøprinsipper i norsk fiskeriforvaltning.

 

cropped-cropped-banner_bilde-kopi.jpg

01.03.2022:

Professor Markus Hoel Lie er medlem i Rolleforståelsesutvalget

Utvalget er oppnevnt av Justis- og Beredskapsdepartementet og skal vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF).

02e256768815f05edda53263428be3ad (1).jpg

19.01.2022:

[Innlegg i DN] Manglende ansvarsavklaring rammer flom- og skredutsatte

Rettighetene du har som huseier faller mellom alle stoler hvis en utredning skulle vise at huset ditt ligger i faresoner for skred eller flom. Lene Sandberg er doktorgradsstipendiat i rettsvitenskap ved UiT og medlem av forskergruppa i forvaltningsrett. 

04.12.2020:

Høringssvar til NOU 2019:5 fra det juridiske fakultet ved UiT

På tampen av fjoråret leverte medlemmer av forskergruppa i forvaltningsrett høringssvar til NOU 2019:5 om ny forvaltningslov.