C-LaBL

Giela, vuoiŋŋamaččaid ja oahppama guovddáš

Om C-LaBL

Forskning ved Senter for språk, hjerne og læring (C-LaBL) undersøker hvordan flere språk samhandler i hjernen. Gjennom samarbeid på tvers av lingvistiske teorier, nevrovitenskap og språktilegnelse/-prosessering, fokuserer vi på effektene av flerspråklighet – for de involverte språkene, for hjernene som inneholder dem, og for læring og undervisning av flere språk.

C-LaBL er delt inn i tre domener (språk, hjerne og læring) som er knyttet sammen av et tverrgående forskningstema som fokuserer på lingvistisk avstand (likheter/forskjeller mellom språk). Kjernevirksomheten til C-LaBL undersøker samspillet mellom flere grammatiske strukturer i den flerspråklige hjernen, med hovedfokus på betydningen av lingvistisk avstand for: (1) språkutvikling, (2) påvirkning språkene immellom, (3) nevrokognitive tilpasninger i hjernen som et resultat av flerspråklig erfaring, og (4) læring og undervisning av flere språk.

Vårt arbeid er teoretisk motivert og bruker en rekke forskningsmetoder, inkludert atferdseksperimenter, bliksporing, elektroencefalografi (EEG) og magnetisk resonansavbildning (MRI).

Senteret finansieres av Trond Mohn forskningsstiftelse og UiT Norges arktiske universitet 2024-2029. C-LaBL bygger videre på og utvider forskningen gjort ved AcqVA Aurora-senteret, som finansieres av Aurora-senterprogrammet ved UiT, 2020-2026.

For arrangementer ved senteret, ta en titt på kalenderen.

Forskningsområder

C-LaBL består av tre domener, språk, hjerne og læring, som er knyttet sammen gjennom vårt overordnede forskningstemaet, lingvistisk avstand.

The three domains and the cross-cutting research theme of C-LaBL
C-LaBLs tre domener og tverrgående forskningstema.Språk

PIs: Terje Lohndal, Natalia Mitrofanova, Marit Westergaard;
Professor II: Ludovica SerratriceHjerne

PIs: Jason Rothman, Vincent DeLuca;
Professor II: Jubin AbutalebiLæring

PIs: Roumyana Slabakova, Anne Dahl, Øystein A. Vangsnes;
Professor II: Victoria Murphy

Medlemmer

Senterleder for C-LaBL er Professor Marit Westergaard, og nestleder er Professor Jason Rothman.

Klikk her for de andre medlemmene.

Senterleder og seniorforskere (PIs)


Arrangementer


Kalender
C-LaBL Lunsjseminarer
C-LaBL Gjesteforelesningsserie

PoLaR Reading Group
L3 Reading Group

Labs


AcqVA Lab
PoLaR Lab

Publikasjoner

Klikk her for å se publikasjoner.

           Flere språk til flere           

Flere språk til flere er formidlingskanalen til C-LaBL. Vi er en gren av forsknings- og informasjonssenteret Bilingualism Matters, et globalt nettverk med mer enn 25 universiteter som arbeider med flerspråklighet, grunnlagt av professor Antonella Sorace i 2008. Målet vårt er å formidle forskningsfunn om flerspråklighet og språklæring til et bredere publikum. Vi mener at det er mange fordeler ved å ha mer enn ett språk.

Ønsker du å lære mer om flerspråklighet og språklæring? Flere språk til flere kan:

For ytterligere informasjon, råd eller for å avtale en presentasjon, send oss gjerne en e-post på Postboks-FSF@HSL.uit.no. Du kan følge oss på Facebook eller besøke nettstedet vårt.

Flere språk til flere ledes av Yulia Rodina

C-LaBL – Giela, vuoiŋŋamaččaid ja oahppama guovddáš


A2008 HSL Faculty
mara.ploeg@uit.no
Show map
Logg inn / Login