Skriv ut Lukk vindu


 

Økonomi og administrasjon (nettbasert) - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i økonomi og administrasjon.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:

15. april

1.mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:

Beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, nettbasert ved Handelshøgskolen - UiT er et treårig studium som leder frem til graden bachelor i økonomi og administrasjon. Graden i økonomi og administrasjon gir kandidaten en yrkesrettet utdanning som kan anvendes innenfor privat næringsliv, organisasjoner og offentlig forvaltning. Utdanningen fokuserer på årsaker til og virkninger av beslutninger foretatt innenfor private og offentlige organisasjoner.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved UiT Norges arktiske universitet følger nasjonale retningslinjer for økonomisk/administrative fag og er tilpasset det internasjonale gradssystemet med 3-årige bachelorstudier og danner grunnlag for opptak til flere ulike mastergrader.

De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I løpet av disse to årene får kandidatene grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi og metodefag.

Det tredje året kan studentene velge valgemner fra en emneportefølje for de resterende 60 studiepoengene. Her kan de fordype seg ytterligere i de økonomiske fagområdene, men det kan også være emner fra andre fagområder som vil gjøre kandidaten bedre rustet til å utføre økonomisk-administrative funksjoner i en organisasjon. Studentene kan også velge utenlandsopphold.

Anbefalt litteratur ved oppstart:

Olsen,T. og Solstad, E. (2016): Å studere økonomi og administrasjon-et kunnskapspuslespill. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202488123


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) BED-1004NETT Markedsføring - 10 stp. BED-1007NETT Matematikk for økonomer - 10 stp. BED-1013NETT Bedriftsøkonomisk analyse - 10 stp.
2. sem. (vår) BED-1002NETT Grunnleggende regnskap og analyse - 10 stp. FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert - 10 stp. SOK-1002NETT Mikroøkonomi: Økonomisk atferd, markeder og priser - 10 stp.
3. sem. (høst) BED-2011NETT Samfunnsvitenskapelig metode og statistikk - 10 stp. BED-2020NETT Investering og finansiering - 10 stp. BED-2029NETT Organisasjonsteori og ledelse - 10 stp.
4. sem. (vår) BED-2003NETT Foretaksstrategi - 10 stp. BED-2019NETT Driftsregnskap og budsjettering - 10 stp. SOK-1010NETT Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk - 10 stp.

Hva lærer du?

KUNNSKAP

Kandidaten:

FERDIGHETER

Kandidaten:

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:


Undervisning og eksamen

Dette er et fleksibelt nettstudium hvor det dermed ikke er noe obligatorisk oppmøte på undervisningen. Forelesningene streames eller publiseres som videoer e.l. via emnenes læringsplattform Canvas. Dermed kan du studere når du vil og hvor du vil!

Du får tilgang til læringsplattformen Canvas ved studiestart. Her vil det være tilgjengelige læringsressurser, informasjon fra faglærer og administrasjonen, pensumliste, forelesningsplan og diskusjonsrom med andre studenter.

Undervisningen kan bestå av forelesninger, webinarer, casearbeid og gruppearbeid. For arbeids- og undervisningsform henvises det til hver enkelt emnebeskrivelse. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc, og har internettilgang med god hastighet.

Med fleksibilitet mener vi at du kan studere når du vil og hvor du vil. De fleste faglige aktiviteter er asynkrone, det vil si at du har tilgang på videoer og annet materiale som du kan se når og hvor du vil. Noen aktiviteter som webinarer vil være synkrone, det vil si at du kan delta i samtid. Eksamen og arbeidskrav må leveres til fastsatte tidspunkt og er dermed ikke fleksible.

Vurderingsform varierer mellom emnene, det henvises til hver enkelt emnebeskrivelse. I noen emner er det hjemmeeksamen, mens andre emner vil ha eksamen med fysisk oppmøte på campus eller studiesenter. Eksamen med fysisk oppmøte avholdes ved campusene i Alta, Tromsø, Kirkenes, Harstad og Narvik. Det kan i enkelte emner også være mulig å ta eksamen ved følgende studiesenter: Storslett, Vadsø og Finnsnes. I tillegg vil det for obligatoriske emner med skoleeksamen avholdes eksamen på nærmere bestemt lokasjon i Oslo. Ved eksamensavvikling i Oslo og ved studiesenter vil det påløpe en viss egenandel for dekning av eksterne utgifter (leie av lokaler, ekstravakter etc). For skoleeksamen i Oslo vil det påløpe en egenandel på 2.000,- per eksamen.

For informasjon om eksamen vises det til emnebeskrivelse for hvert enkelt emne.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er i hovedsak norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner kan undervises på engelsk.

Utveksling

UiT Norges arktiske universitet gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Ta skrittet! Utforsk hvordan du søker om utveksling og hvor du kan dra.

I en verden som blir stadig mer globalisert, er internasjonale erfaringer gull verdt. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; "Studentutveksling"


Jobbmuligheter

Bachelograden gir ei bred yrkesretta utdanning for oppgaver innen administrasjon og ledelse i offentlig og privat sektor. Studiet er også en nyttig bakgrunn for arbeid innenfor andre områder, for eksempel internasjonal markedsføring og handel.

Videre studier

Studenter med fullført bachelorgrad kan søke opptak til mastergraden i «Økonomi og administrasjon» (siviløkonom), masterprogrammet "Regnskap og revisjon" eller mastergradsprogrammet i «Ledelse, innovasjon og marked» ved UiT Norges arktiske universitet.