Skriv ut Lukk vindu


 

Økonomi og administrasjon (nettbasert) - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i økonomi og administrasjon.
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:

Beskrivelse av studiet

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, nettbasert ved Handelshøgskolen - UiT er et treårig studium som leder frem til graden bachelor i økonomi og administrasjon. Totalt teller studiet 180 studiepoeng, hvorav 120 studiepoeng er felles, mens studentene kan velge blant en av flere emnegrupper i tredje studieår. Studiet er strukturert med totalt 18 kurs à 10 studiepoeng.

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved UiT Norges arktiske universitet følger nasjonale retningslinjer for økonomisk/administrative fag og er tilpasset det nye internasjonale gradssystemet med 3-årige bachelorstudier. Studiet gir en grunnleggende utdanning i bedriftsøkonomi, markeds- og administrasjonsfag.

De første to årene av utdanningen er felles og obligatorisk for alle. I løpet av disse to årene får kandidatene grunnleggende kunnskap innen bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse, samfunnsøkonomi og metodefag. Gjennom disse fellesfagene sikres alle en bred kompetanseplattform for økonomisk-administrativt arbeid innen offentlig forvaltning og privat næringsliv.

Det tredje året (5. og 6. semester) kan studentene velge blant følgende emnegrupper:

Anbefalt litteratur ved oppstart:

Olsen,T. og Solstad, E. (2016): Å studere økonomi og administrasjon-et kunnskapspuslespill. Oslo, Cappelen Damm Akademisk. ISBN: 9788202488123


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
2. sem (vår)
SOK-1002NETT Mikroøkonomi: Økonomisk adferd, markeder og priser
3. sem (høst)
BED-2020NETT Investering og finansiering
4. sem (vår)
SOK-1010NETT Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk
BED-2003NETT Foretaksstrategi
5. sem (høst)
Valg av emnegruppe
Valg av emnegruppe
Valg av emnegruppe
6. sem (vår)
Valg av emnegruppe
Valg av emnegruppe
Valg av emnegruppe

Hva lærer du?

KUNNSKAP

Kandidaten:

FERDIGHETER

Kandidaten:

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:


Undervisning og eksamen

Det vil legges opp til en felles fysisk oppstarts samling for alle nettstudier. Oppmøtet her er frivillig og det vil gis informasjon om viktige faglige, tekniske og administrative forhold rundt gjennomføringen av studiet. Dette vil også legges ut på nett via universitetets læringsplattform. Ettersom å arbeide i grupper og få i gang prosessuelle arbeidsformer mellom studentene vil det bli satt av tid til at studentene kan danne grupper. De som ikke møter på oppstartsamlingen, må bruke UiTs nettplattform til å finne seg samarbeidspartnere og danne grupper.

Undervisningsmodulene streames eller publiseres som videoer e.l. via emnenes læringsplattform. Undervisningen består av forelesninger, webinarer, seminarer, casearbeid og workshops. Noen emner inneholder en stor del av forelesninger, som skal gi studentene grunnlag innen bedriftsøkonomiens ulike tema og arbeidsfelt. Forelesningene suppleres med webinarer. På webinar får studentene mulighet til å drøfte ulike tema og legge frem problemstillinger. Læringsformene innen de ulike emnene vil variere og det er derfor viktig å sette seg godt inn i emneplanene.


Noe av undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og eventuelle opptak av disse vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag» Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene på grunn av sykdom etc. Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.

Undervisningsspråket for emnene som inngår i programmet er norsk. Litteratur i form av lærebøker og kompendier vil som oftest være på engelsk eller norsk. Enkelte emner undervises på engelsk, undervisningsspråk for det enkelte emne står angitt i emnebeskrivelsen

For arbeids- og undervisningsform, se hver enkelt emnebeskrivelse. Deltakelse på studiet forutsetter at studentene har tilgang til pc, kan bruke teknologi og har internettilgang med god netthastighet.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Utveksling

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge å ta et eller to semestre i ved utenlandsk institusjon. Utbyttet av et studieopphold i utlandet vil erfaringsmessig bli best hvis studenten har gjennomført bachelorprogrammets grunnleggende emner. Det er mulig å få innpass for emner fra andre institusjoner som del av de obligatoriske emnene i bachelorgraden.

Det anbefales at et utenlandsopphold gjennomføres gjennom eksisterende avtaler med instituttets samarbeidspartnere, men andre alternativer kan godkjennes etter vurdering av instituttet. Utenlandsstudier må være forhåndsgodkjent som del av studentenes utdanningsplan. For mer informasjon om dette kan du ta kontakt med en av studiekonsulentene ved Handelshøgskolen.

Ved å lære et annet utdanningssystem og en ny kultur å kjenne vil du begynne å se livet med andre øyne. En forandring kan være forfriskende, og det vil gi deg impulser som kan påvirke karrierevalgene dine.

Bachelorgradsprogrammene ved Handelshøgskolen åpner opp  for utenlandsopphold i femte og sjette semester. Informasjon om søknadsfrister, mulige steder å reise til samt alt annet som er viktig å tenke på finner du på finner du på nettsiden; «Internasjonalisering ved BFE ».

For nærmere informasjon om utveksling/utenlandsopphold ta kontakt med internasjonal koordinator.


Jobbmuligheter

Bachelograden gir ei bred yrkesretta utdanning for oppgaver innen administrasjon og ledelse i offentlig og privat sektor. Studiet er også en nyttig bakgrunn for arbeid innenfor andre områder, for eksempel internasjonal markedsføring og handel.

Videre studier

Studenter med fullført bachelorgrad kan søke opptak til mastergraden i «Økonomi og administrasjon» (siviløkonom) eller mastergradsprogrammet i «Ledelse, innovasjon og marked» ved UiT Norges arktiske universitet.