Skriv ut Lukk vindu


 

Kvensk - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:1. desember 2020
Søknadskode:5308

Beskrivelse av studiet

Årsstudiet kvensk gir en grunnleggende innføring i kvensk språk, litteratur og kultur.

Studiet består av 6 enkeltemner med samlet omfang på 60 studiepoeng (stp). Studiet starter om våren og går over to semestre:

Vårsemesteret:

Høstsemesteret:


(Med forebehold om endringer)

Nærmere informasjon om hvert enkelt emne (inkludert pensumlister) er å finne i emnekatalogen på nett.  


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (vår)
2. semester (høst)

Hva lærer du?

Etter bestått årsstudium har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du:

Generell kompetanse

Du:


Undervisning og eksamen

Undervisning- og evalueringsform tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. Det gis bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonsbestemmelser:
Kontinuasjonseksamener arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen og normalt senest 15. september for vårsemesteret og 15. februar for høstsemesteret. Du kan kontinuere i et emne kun én gang senest i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal du ta om igjen eller levere på nytt den prøven/de prøvene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen. Dersom eksamen består av flere prøver (mappe), vurderes alle prøver på nytt ved kontinuasjonseksamen. Oppgave(r), dvs. hjemmeoppgave(r)/semesteroppgave(r) med selvvalgt emne, som ikke ble bestått til ordinær eksamen, kan leveres inn på nytt i revidert versjon.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk/svensk og kvensk

Jobbmuligheter

Årsstudium i kvensk kan inngå i bachelor i kvensk og finsk eller tilsvarende studieprogram med valgfrie emner. Du kan også bruke faget i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og reklame m.m.

Videre studier

Årsstudiet kan inngå som en del av et bachelorgradsstudium i kvensk eller finsk. Det inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac. Dersom du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.

Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i kvensk på minimum 80 stp., kan du søke opptak til mastergradsstudiet i kvensk eller finsk. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene i kvensk.