Skriv ut Lukk vindu


 

Kvensk - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
Søknadsfrist:Ikke opptak høst 2024/vår 2025.
Søknadskode:186 950

Beskrivelse av studiet

Årsstudiet kvensk gir en grunnleggende innføring i kvensk språk, litteratur og kultur.

Studiet består av 6 enkeltemner med samlet omfang på 60 studiepoeng (stp). Studiet starter om høsten og går over to semestre.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) KVE-1000 Grunnkurs i kvensk - 20 stp. KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur - 10 stp.
2. sem. (vår) KVE-1006 Praktisk kvensk 1 - 10 stp. KVE-1007 Kvensk grammatikk 1 - 10 stp. KVE-1120 Fordypning i kvensk kultur og litteratur - 10 stp.

Hva lærer du?

Etter bestått årsstudium har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du:

Generell kompetanse

Du:


Undervisning og eksamen

Undervisning- og evalueringsform tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. Det gis bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonsbestemmelser:
Kontinuasjonseksamener arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen og normalt senest 15. september for vårsemesteret og 15. februar for høstsemesteret. Du kan kontinuere i et emne kun én gang senest i begynnelsen av påfølgende semester. Ved kontinuasjonseksamen skal du ta om igjen eller levere på nytt den prøven/de prøvene som ikke ble bestått ved ordinær eksamen. Dersom eksamen består av flere prøver (mappe), vurderes alle prøver på nytt ved kontinuasjonseksamen. Oppgave(r), dvs. hjemmeoppgave(r)/semesteroppgave(r) med selvvalgt emne, som ikke ble bestått til ordinær eksamen, kan leveres inn på nytt i revidert versjon.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk: Norsk/svensk og kvensk

Jobbmuligheter

Årsstudium i kvensk kan inngå i bachelor i kvensk og finsk eller tilsvarende studieprogram med valgfrie emner. Du kan også bruke faget i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, tolkning, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid, reiseliv og reklame m.m.

Videre studier

Årsstudiet kan inngå som en del av et bachelorgradsstudium i kvensk eller finsk. Det inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac. Dersom du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.

Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i kvensk på minimum 80 stp., kan du søke opptak til mastergradsstudiet i kvensk eller finsk. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene i kvensk.