Skriv ut Lukk vindu


 

Tysk - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:1. desember 2024
Søknadskode:5306

Beskrivelse av studiet

Studiet inneholder språklige emner i grammatikk (syntaks), formlære og praktiske språkferdigheter. I emnene i kulturkunnskap leser du ulike tekster om sentrale tema innenfor tysk historie og samfunn. Det vil være litterære tekster, artikler, blogger og personlige beretninger. All undervisning foregår på tysk, og det legges stor vekt på å øve opp muntlige og skriftlige språkferdigheter i tysk, gjennom for eksempel samtaler, veiledning og diskusjoner. Studiet inneholder også prosjektarbeid med veiledning og tett språklig oppfølging av hver enkelt student. Vi bruker digitale medier og språklige nettressurser aktivt, og du får gode muligheter til å fordype deg i tema du selv ønsker å lære mer om.

Studiet kan inngå i en bachelorgrad som 60 valgfrie studiepoeng. Vi anbefaler tysk i kombinasjon med for eksempel samfunnsfag som statsvitenskap og sosiologi, eller andre humanistiske fag som historie eller filosofi.

Alle studenter ved UiT kan søke om plass på et to ukers språkkurs i Tyskland ved Deutsch-Norwegisches Studienzentrum ved Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Kurset i Kiel tilbys ­hvert vårsemester, og det vektlegger kulturkunnskap, trening i muntlig tysk og interkulturell ­kommunikasjon Norge-Tyskland og inneholder blant annet en guidet bytur i Kiel, ekskursjon til ­Hamburg og en omvisning i Schleswig-Holsteinischer Landtag. Kurset er ikke en del av studiet, ­men en mulighet for alle studenter ved UiT. Reise og opphold må finansieres av studentene ­selv, men man betaler ingen kursavgift.

Årsstudium i tysk inngår også i lektorutdanning trinn 8-13 som fag 2.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser - 10 stp. TYS-1002 Elementær tysk syntaks I - 10 stp. TYS-1101 Tysk tekstlesing og tekstproduksjon med prosjektarbeid - 10 stp.
2. sem. (vår) TYS-1003 Elementær tysk syntaks II - 10 stp. TYS-1111 Sted og kulturforståelse - 10 stp.

Hva lærer du?

Etter fullført årsstudium i tysk har du følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

Du

Ferdigheter:

Du

Generell kompetanse:

Du


Undervisning og eksamen

Alle emnene har arbeidskrav som må godkjennes før du kan avlegge avsluttende eksamen. Eksempler på arbeidskrav er skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner og prøve i timen. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, se emnebeskrivelsene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er tysk. Norsk brukes når det er nødvendig og faglig relevant.

Jobbmuligheter

Tyskkunnskaper er etterspurt innenfor flere områder i samfunnet. Du kan bruke faget innen for eksempel reiseliv og turistnæringen, litteratur- og kulturformidling, forlag, internasjonalt arbeid, media, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet og informasjonsarbeid. Norges Tysklandstrategi slår fast at god kompetanse om tysk samfunn, språk og kultur er svært relevant for norsk verdiskaping.

Er du allerede utdannet som lærer, men ønsker et fag til? Da kan tysk være et godt valg. I skolen er det stor etterspørsel etter tysklærere. Ønsker du å bli tysklærer i grunnskolen eller videregående skole? Årsstudium i tysk inngår i lektorutdanning trinn 8-13, både som fag 1 og som fag 2. En annen måte å bli kvalifisert til arbeid i skolen er å kombinere årsstudium i tysk med en master i et annet skolefag og deretter ta praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Videre studier

Årsstudium i tysk kan inngå i en bachelorgrad (som 60 studiepoeng valgfrie emner) eller som ­fag 2 i lektorutdanning trinn 8-13.