Skriv ut Lukk vindu


 

Sosialantropologi - bachelor

Fakta

Varighet:3 År
Studiepoeng:180
Gradsnavn:Bachelor i sosialantropologi
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:

15.april 2023

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 879

Beskrivelse av studiet

Sosialantropologer studerer samfunn og kultur over hele verden, fra studiet av magiske ritualer på stillehavsøyer, til forbruk og matgaver i kystsamfunn i Finnmark. Vi ønsker å nærme oss mennesker gjennom å skape forståelse for hvordan deres livsbetingelser former deres liv og selvforståelse. Dette gjør sosialantropologer på eksotiske steder, eller på arbeidsplassen i nabobygda. Antropologer arbeider med fleksible og tilpasningsvennlige forskningsmetoder som egner seg til å studere en lang rekke sosiale forhold nærmest hvor som helst.

Hos oss vil du lære om kommunikasjon, etnisk mangfold, urfolk, slektskap, makt og symboler som dimensjoner i menneskelig sosialt liv. Du vil lære om lokale og globale endringsprosesser, og om sammenhenger mellom dem. Møter med ulike kulturer og det fremmede kan gjennom antropologisk innsikt bli kilder til nye forståelser av oss selv og vårt eget samfunn.

Som en del av studiet får du utforme ditt eget antropologiske prosjekt og gjøre et kort feltarbeid, en nyttig erfaring om du senere velger å fortsette med mastergrad og videre forskning.

For en mer detaljert beskrivelse av studiets innhold, se «studieplan» nederst på siden.

ANBEFALTE VALGFAG
Hvilke valgemner du tar er avhengig av ditt interessefelt og bør velges ut ifra hvilke planer du har for videre studier eller arbeid.


Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) SOA-1001 Innføring i sosialantropologi - 20 stp. EXF-0714 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - 10 stp.
2. sem. (vår) FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten - 10 stp. SOA-1010 Film, fortolkning og antropologisk forståelse - 10 stp. SOA-1011 Kultur og kommunikasjon - 10 stp.
3. sem. (høst)
4. sem. (vår)
5. sem. (høst)
6. sem. (vår) SOA-2003 Kunnskapsproduksjon og metode - 15 stp. SOA-2004 Sosial identitet, struktur og prosess - 15 stp.

Hva lærer du?

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal:

Ferdigheter

Studenten skal:

Kompetanse

Studenten skal:


Undervisning og eksamen

De vanligste undervisningsformene er forelesninger og seminarer (diskusjonsgrupper) med studentframlegg. I tillegg gis det filmseminarer.

Noen emner har arbeidskrav som må bestås før man kan gå opp til eksamen. Dette kan være semesteroppgaver, prosjektskisser, essays, rapporter eller oppmøtekrav.

Eksamen kan være skoleeksamen eller hjemmeoppgave, av og til i kombinasjon med en muntlig eksamen. For mer informasjon om undervisningsform, arbeidskrav og eksamen må du se på hvert enkelt emne.

Vi anbefaler deg også å delta i eller starte en kollokviegruppe for å få et bedre studiemiljø.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. En del av pensumlitteraturen er på engelsk. Det er tillatt å levere eksamensbesvarelser på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Utveksling

Globalisering fører til at internasjonale erfaringer blir viktigere.

Et studieopphold i utlandet vil kunne utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Bachelorprogrammet i sosialantropologi åpner for utenlandsopphold i tredje eller femte, samt fjerde semester.

Studenter anbefales å studere et semester ved ett av våre samarbeidsuniversiteter, for eksempel:

University of Granada

University of Aberdeen

Informasjon om utveksling/utenlandsopphold, søknadsprosessen, frister, stipendmuligheter osv. finner du her. Du kan også kontakteinternasjonal koordinator ved instituttet.


Jobbmuligheter

Sosialantropologi er et fleksibelt fag. Kompetansen du tilegner deg vil kunne være nyttig i en rekke yrker. Du finner sosialantropologer som jobber med ledelse og organisasjonsutvikling, eller i bistandsorganisasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Sosialantropologens grunnleggende forståelse om ulike kulturer er etterspurt på områder der ulike kulturer møtes - enten dette er i store bedrifter der mange forskjellige ansatte skal fungere sammen for å oppnå felles mål, eller der flyktninger og asylsøkere skal integreres i et lokalsamfunn som for dem oppleves nytt og uforståelig.

Videre studier

Med bachelorgrad i sosialantropologi kan du søke opptak til masterprogrammet i sosialantropologi og master i Visual Anthropology. Vær oppmerksom på at det er krav om et karaktergjennomsnitt på C eller bedre for opptak til mastergraden.

Graden er også opptaksgrunnlag til fakultetets tverrfaglige masterprogrammer i Peace and Conflict Transformation og Indigenous Studies.