Vaskulær biologi

Om oss

Forskningsgruppens hovedfokus er på leverendotelets blodrensefunksjon som man nå antar spiller en sentral rolle i å hindre akutte og kroniske komplikasjoner som f.eks. aterosklerose, unormal blødning/koagulasjon, spredning av kreft via blodsirkulasjonen, kroniske betennelsesreaksjoner, samt virus- og bakterieinfeksjoner. Gruppen har bred internasjonal kontaktflate, og vi legger stor vekt på at grunnforskningen skal få medisinsk anvendelse ved et godt samarbeid med forskere innen klinisk medisin og legemiddelfirmaer i inn- og utland.

Mer informasjon er tilgjengelig på den engelske nettsiden.

Vascular Biology RG
Department of Medical Biology
Faculty of Health Sciences
UiT The Arctic University of Norway

Phone: +47 77 64 46 85
E-mail: karen.sorensen@uit.no

Medlemmer