Faglig nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om kvenske tema

Dette flerfaglige nettverket består av fagfolk med en felles interesse for kvenske tema i forskning, utdanning og formidling. Medlemmer i nettverket er opptatt av kvenske tema i forskning og kunnskapsutvikling i brei forstand og knytter sammen personer fra forsknings- og utdanningsinstitusjoner, museum, språksenter og andre organisasjoner. Nettverket er en del av UiT Norges arktiske universitets forskningsstruktur.  

Medlemmer


Nyheter

ProsjekterArrangementer


Ingen arrangementer for øyeblikket

Faglig nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om kvenske tema


Trine Kvidal-Røvik / +4778450330 / trine.kvidal@uit.no
Hilja Lisa Huru / +4777660253 / hilja.huru@uit.no
Logg inn / Login