Nettverksmøte i Nordisk forskernettverk i kommunalrett


Image caption

Forskergruppa i forvaltningsrett arrangerte 9.-10. mai 2019 nettverksmøte for Nordisk forskernettverk i kommunalrett. Konferansen ble avholdt i Tromsø med deltakere og foredragsholdere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Formålet med nettverket er å samle nordiske forskere og undervisningspersonell som interesserer seg for kommunalrett for å formidle og fremme slik forskning i Norden. En målsetting er også å bidra til mer komparativ kommunalrettslig forskning.

Deltakerne i nettverket er jurister i forsker- og undervisningsstillinger ved universiteter og høgskoler samt forskningsinstitutter i Norden med interesse for fagfeltet kommunalrett.

Program

Dag 1: Torsdag 9 mai 2019

19.00 Velkomst og middag på Vertshuset Skarven, i restaurant Arctandria. Adresse: Strandtorget 1, 9008 Tromsø

Dag 2: Fredag 10. mai 2019

09.00-09.15 Åpning av konferansen Johan Greger Aulstad UIT/NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

09.15-10.00 Presentasjon av GOVLAND - Legal governance in land use planning. Særleg om klageinstansen sin kompetanse ved overprøving av forvaltningsskjønnet i saker etter plan- og bygningslova. Professor Ingun Elise Myklebust, Universitetet i Bergen

10.00-10.45 Opprinnelig tema: Den finska landskapsreformen och kommunal självstyrelse. Nytt tema: Det blev ingen landskapsreform – varför? Professor Eija Mäkinen, Vasa Universitet

10.45-11.00 Pause

11.00-11.45 Kommunerne som administrator af den velfærdsretlige lovgivning Professor emeritus Carsten Michael Henrichsen, Københavns Universitet

11.45-12.30 Kommunen – arena for lokaldemokrati eller for desentralisert statlig forvaltning? Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt, Universitetet i Bergen

12.30-13.30 Lunsj i Champagnekantina

13.30-14.15 Statlig og kommunal regulering av grunnopplæringen Førsteamanuensis Jon Christian Nordrum, Universitetet i Oslo

14.15-15.00 Kommunal avtalssamverkan Professor Olle Lundin, Uppsala Universitet

15.00-15.15 Pause

15.15-16.00 En ny retlig ramme for kommunal erhvervsvirksomhed i Danmark? – 3 udkast til lovforslag. Professor Karsten Naundrup Olsen, Københavns Univsersitet

16.00-17.00 Kommunenes søksmålsadgang i tvister med staten Forsker II Sigrid Stokstad, OsloMet – Storbyuniversitetet

18.00 Middag i «Árdna» – Universitetets samiske kulturhusMedlemmer:

Johan Greger Aulstad (Principal investigator)