News archive


HC_ledergruppa_2.jpg

24.08.2022:

Inviterer til seminar: Hvordan skaper vi gode liv?

Er du interessert i deltakelse og dialog i folkehelseforskning? Hold av 27. september!

tildeling-ISM.jpg

08.01.2020:

50 millionar frå Forskingsrådet!

New online portal for resources and information on health inequalities: health-inequalities.eu

UiT ved Institutt for samfunnsmedisin er løyvd 50 millionar kroner frå Noregs forsknigsråd til forsking på sosial ulikskap.