Nyhetsarkiv


22.03.2023:

OMT BBL har publisert markedsføringsvideo for Bygg og anleggsdagene 2023

OMT BBL har publisert markedsføringsvideo for Bygg og anleggsdagene 2023

21.03.2023:

BA dagene går av stabelen 21-22 mars 2023

BA dagene arrangeres 21 og 22 mars 2023

25.11.2022:

Towards increased utilisation of tailings in Norwegian mining industry

Sintef Nord har publisert en artikkel i Norsk Bergforening der man ser på økt utnyttelse av sidestrømmer i norsk mineral industri. Artikkelen er ført i pennen av forskerne Randulf Høyli og Kine Jakobsen.

22.11.2022:

Mener dobbeltspor vil gi enorm miljøgevinst

Et dobbeltspor på Ofotbanen vil øke transportkapasiteten og bidra til overføring av gods fra vei til jernbanebane. Overgangen vil gi mer enn en halv milliard kroner i reduserte transport- og CO2-kostnader for næringslivet - årlig, viser ny rapport fra UiT i Narvik.

04.11.2022:

Utvikler hydrogendrevet tankskip med UiT-støtte

Selskapet TECO 2030 får fem millioner euro i Horizon Europe-finansiering til hydrogendrevet tankskipkonsept. UiT Norges arktiske universitet er en av partnerne i prosjektet. Dette vil på sikt også bety noe for BA næringen og hydrogenifiseringen av tyngre maskiner.

24.10.2022:

Forskning på Herøysund bru bringer frem ny kunnskap.NRK har publisert en flott artikkel om Herøysund bru og forskningen som skal gjennomføres av Nordland Fylkeskommune og Statens Vegvesen, i samarbeid med SINTEF, NTNU og UIT.

NRK har publisert en flott artikkel om Herøysund bru og forskningen som skal gjennomføres av Nordland Fylkeskommune og Statens Vegvesen, i samarbeid med SINTEF, NTNU og UIT. 

10.10.2022:

Concrete Innovation Cluster - Fra gråstein til grønt gull- kan knust betong være det nye tilslaget

Concrete Innovation Cluster har publisert en artikkel for å øke bevitheten om gjennbruk av betong. Denne er bla. basert på resultater fra bærekraftsprosjektet CIRCULUS som er finansiert av Forskningsrådet sammen med aktører fra bransjen.

28.09.2022:

Bedrifter fra betongindustien i nord sammen med UIT, Sintef og Kupa besøkte Kiruna og Oulu som en del av AB3C prosjektet

Som en del av aktiviteten i AB3C prosjektet besøkte bedrifter fra betongindustien i nord sammen med UIT, Sintef og Kupa Kiruna og Oulu for å høste erfaringer og finne samarbeidspartnere til fremtidige prosjekter. 

ICONDE Kikk off meeting 1.jpg

21.04.2022:

ICONDE Kick-off meeting

The kick-off meeting of ICONDE project funded by EEA Baltic Research Programme’s projects was held at UiT campus Narvik. 

24.02.2023:

BA dagene går av stabelen 21-22 mars 2023

BA dagene arrangeres i år  21-22 mars i samarbeid med OMTBBL og Enerconsult. I tillegg er det betongfagdag 23 mars arrangert av Norsk Betongforening og CIC.

16.11.2020:

Webinar: Hvordan skape en innovativ BA-bransje i nord?

27.10.2020:

Deconcrete, gjenvinning av betong

Betong er det nest mest brukte materialet i byggebransjen. Det er viktig at det raskt identifiseres effektive løsninger for gjenbruk av mengdene av armert betongavfall som genereres under riving. Løsningene vil bidra til reduksjon av det samlede fotavtrykket i et livssyklusperspektiv, samtidig som kostnadene ved gjenvinning er akseptable for byggherrer og andre som benytter betongen.

12.10.2020:

«Krav til masser i vei», kurstilbud fra BA-senter Nord

Kvaliteten på våre veier avhenger i stor grad av kvaliteten på massene som benyttes. Bengt Øverås fra BA-senteret ved UiT i Narvik har akkurat gjennomført kurs for Bardu kommune innen veibygging og hvilke krav som stilles til dette.

23.09.2020:

Effektiv prefabrikkering av elementer i betong og tre hos Øksnes Entreprenør

Siste uke møtte BA-senteret ved UiT, Øksnes Entreprenør for diskusjoner rundt nærmere samarbeid.

23.09.2020:

Invitasjon til å komme med forslag til masteroppgaver i Integrert bygningsteknologi

09.09.2020:

SIKKERHET I VANNFORSYNING – Internasjonal konferanse i Narvik 11-13. august 2021

IWA – International Water Assosiation – inviterer alle med interesse for sikkerhet i vannforsyning, til «International Conference for water safety», denne gangen i Narvik 11-13 august 2021. Sist gang IWA arrangerte denne type konferanse var i 2016 i Palawan, Filipinene.

01.09.2020:

Gjenbruk og økt anvendelse av betong

Norcem er partner i CIRCULUS-prosjektet ved BA-senteret. Prosjektet skal bidra til å løfte betong høyere opp i avfallspyramiden, med fokus på gjenbruk og resirkulering for økt verdiskapning.

25.08.2020:

Energieffektiv renovering med Liguo

Månedens PhD-student;  Liguo Chen

17.08.2020:

BA-senteret ved UiT inngår samarbeid med Betongelementforeningen

Kompetansesenteret for Bygg- og Anleggsnæringen i Nord ved UiT Norges arktiske universitet, inngår faglig samarbeid med Betongelementforeningen.

10.08.2020:

Grunnleggende kurs i VA-teknikk

I regi av BA-senteret ved UiT, gjennomføres etterutdanningskurset «Grunnleggende Vann- og Avløpsteknikk» i perioden 11. til 20. august (25 undervisningstimer). Kurset er nettbasert, gratis, uten formelle opptakskrav og er en del av Norges bidrag til kompetanseheving under koronapandemien.