Skriv ut Lukk vindu


 

Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Søknadsfrist:15. april 2022
Søknadskode:186 235

Beskrivelse av studiet

Årsstudiet i nordsamisk som fremmedspråk er først og fremst et språkstudium som skal gi deg en god innføring i språkets oppbygging og dets posisjon i kulturen og samfunnet. Du får øve deg på å uttrykke deg muntlig og skriftlig i et rett, ledig og naturlig samisk. Du får også trening i å forstå innholdet i samiske media, slik at du kan delta aktivt i det samiske språksamfunnet.

Studiet består av 4 enkeltemner med et samlet omfang på 60 studiepoeng (stp) hovedsaklig innenfor språk. Studiet starter om høsten og går over to semestre.


Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (Høst)
2. semester (Vår)

Hva lærer du?

Etter fullført årsstudium i nordsamisk som fremmedspråk har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper
Du skal:

Ferdigheter
Du kan:

Generell kompetanse
Du kan:


Undervisning og eksamen

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. I alle emnene inngår det arbeidskrav som må bestås før du kan framstille deg til avsluttende eksamen. Dette kan for eksempel være skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner. Eksamensordningen varierer fra emne til emne, men eksempel på eksamensordninger er skriftlig skoleeksamen, hjemmeeksamen over én eller to uker, eller semesteroppgave. Alle eksamensbesvarelser vurderes av minimum to sensorer, hvorav én intern (vanligvis foreleser) og én ekstern (ikke ansatt ved UiT Norges arktiske universitet). Det benyttes en gradert bokstavkarakterskala fra A-F, der A er beste karakter og F er stryk/ikke bestått.For nærmere informasjon om arbeidskrav, eksamenssordning og karakteruttrykk, se den enkelte emnebeskrivelse.

Kvalitetssikring

Studieprogrammet evalueres hver gang det tilbys. Programstyret avgjør hvilke metoder som skal brukes og hvordan evalueringen skal dokumenteres. Alle emner som inngår i utdanningen evalueres første gang de tilbys. Programstyret avgjør hvilke øvrige emner som skal evalueres i programperioden.


Undervisnings- og eksamensspråk

Nordsamisk og norsk.

Jobbmuligheter

Årsstudiet i nordsamisk som fremmedspråk kan brukes i litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, informasjonsarbeid, bibliotek- og arkivarbeid og reiseliv m.m.

Videre studier

Årsstudiet kan brukes som en del av et bachelorgradsstudium som valgfrie emner.