Skriv ut Lukk vindu


 

Likestilling og kjønn - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse eller realkompetansen.
Søknadsfrist:

15.april 2023

1. mars for søkere med realkompetanse.

Søknadskode:186 222

Beskrivelse av studiet

Studiet ser kritisk på dagsaktuelle forhold og hendelser knyttet til kjønn, seksualitet samt bakgrunn og deres årsaker. Steg for steg lærer vi å skape ferdigheter til å analysere situasjoner og å utvide vårt teoretiske begrepsapparat.

Programmet omfatter blant annet tema som kjønn, seksuell orientering, queer theory, transseksualitet, etnisitet, rasialisering, migrasjon, sosiologi, filosofi, litteratur, film, media, teknologi, historie og disability studies. Ettersom spørsmål om kjønns- og mangfoldperspektiv finnes i alle livsområder og alle fag, er årsstudiet et tverrfaglig tilbud. Studiet består av fire obligatoriske og to valgfrie emner, hver på 10 studiepoeng (se Oppbygging av studiet).

Nærmere informasjon om hvilke valgfrie emner som tilbys hvilket semester finnes i UiTs emnekatalog på nett. Årsstudiet gjøres innen ett år og kan inngå i en bachelorgrad, og slik forkorte studietiden.

Oppbygging av studiet

Studieplan
10 stp. 10 stp. 10 stp.
1. sem. (høst) HIF-1300 Likestilling - En innføring - 10 stp. SOS-1009 Ulikhet og rettferdighet: Kjønn, etnisitet og klasse - 10 stp.
2. sem. (vår) FIL-1023 Feministisk filosofi - 10 stp. HIF-2160 Tverrfaglige kjønnsstudier - 10 stp.

Hva lærer du?

Etter bestått årsstudium har kandidaten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har kunnskap om

Ferdigheter

Kandidaten kan

Generell kompetanse

Kandidaten har


Undervisning og eksamen

Det gis forelesninger og seminarer i tilknytning til hvert enkelt emne. Det kan bli faglig arrangementer i tillegg til ekskursjoner til arbeidsplasser der det jobbes med kjønns- og likestillingsrelevante spørsmål.

Informasjon om eksamensordning og arbeidskrav går frem av de enkelte emnebeskrivelser. Se den enkelte emnebeskrivelse i studiekatalogen på nett for nærmere informasjon om undervisning, arbeidskrav og eksamensformer.

Studentene oppfordres til å organisere studiegrupper (kollokvier) der en drøfter pensum og innholdet av forelesningene og seminarene. Organisering av slike grupper kan gjerne skje i samråd med foreleser som vil kunne bidra med tilrettelegging og veiledning.

For vurdering av eksamen benyttes det en karakterskala med fem trinn fra A-E, der A er beste karakter, E er dårligst og F er ikke bestått. Kontinuasjonseksamen vil bli gitt ved karakteren F, og er nærmere beskrevet i de enkelte emnebeskrivelser.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Enkelte forelesninger kan også bli holdt på engelsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes om å avlegge eksamen på engelsk.


Jobbmuligheter

Studiet er anvendelig innen undervisning, media, personaladministrasjon, offentlig forvaltning, organisasjonsarbeid og forskning.

Videre studier

Målgruppe for dette studiet er studenter som ønsker å fordype seg i likestillings- og kjønnsforskning. Studiet er relevant for de som ønsker videreutdanning, eller trenger et interessant og relevant fag i sin bachelorutdanning.