Forskningsgruppe i naturstoff- og legemiddelkjemi
PHOTO: SERGEY NIVENS

Forskningsgruppe i naturstoff- og legemiddelkjemi fokuserer på forskningsfeltene naturstoffkjemi, legemiddelkjemi, drug design, biologiske mekanismestudier og bioanalytisk kjemi. Våre prosjekter omhandler utvikling av nye antimikrobielle og anticancer aktive peptider og peptidomimetika, studier av bioaktive molekyler vha NMR, og lipidomikk og metabolomikk studier av klinisk materiale vha høyoppløselig LC-MS.  

Se vår engelske hjemmeside for mer informasjon - Trykk her

For our english home page - press here!

Medlemmer


Forskningsgruppe i naturstoff- og legemiddelkjemi


Kontakt: Førsteamanuensis Terje Vasskog – Institutt for farmasi, Det Helsevitenskapelige Fakultet, UiT Norges arktiske universitet, 9037 Tromsø
terje.vasskog@uit.no
Logg inn / Login