Kvinner og krefts ledergruppe


Kvinner og krefts ledergruppe er en rådgivende gruppe for Kvinner og krefts leder. I saker der det er behov for at det fattes en beslutning drøfter ledergruppen saken og kommer med sine innspill og råd. Kvinner og krefts leder tar beslutning basert på rådene fra ledergruppen.

Ledergruppe består av