Forskningsgruppa for utdanningsledelse

 

Forskningsgruppa for utdanningsledelse er en tverrfaglig forskningsgruppe med medlemmer som har forsknings- og undervisningsinteresser i ledelse og organisasjonsutvikling i utdanningssektoren.  

Gruppas medlemmer har til sammen et bredt spekter av nasjonale og internasjonale nettverk. Vi stimulerer til økt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere for konkrete resultater i form av forskningssøknader, artikler og antologier. Gruppa arbeider aktivt for å involvere hverandre i de ulike nettverkene vi inngår i.

Gruppen har som mål å være en aktiv og attraktiv gruppe for de som arbeider med utdanningsledelse. Gruppen bidrar til å framskaffe relevant forskning som grunnlag for å drive forskningsbasert undervisning ved lederutdanningene ved ILP. Dette gjelder spesielt masteren i utdanningsledelse, rektorutdanningen, styrerutdanningen, Dekomp og Rekomp. Gruppens medlemmer deltar også som bidragsytere i ekstern virksomhet på ulike nivåer både i barnehager, skoler, kommuner, fylker og nasjonalt.

Noen av våre prosjekter:

Relemast
Styrerutdanning
Rektorutdanning
"Ledelse innenfra"

Våre samarbeidspartnere


 

 

Våre nettverk:

Medlemmer


Logg inn / Login