Nyhetsarkiv


IMG_6207.JPG

07.12.2023:

Kræsjkurs i styrelederansvar med Kristine

som er aktuell med en ny bok.

 

Lisa Mattea Elvevold.JPG

26.01.2023:

«Hvordan avgrense mot Høyesterett og slippe unna med det?»

Kunne vært tittelen på Lisa Mattea Elvevolds nye bok "Om avtaletolkningens vesen - Teoretiske refleksjoner rundt et praktisk fenomen".

 

Kristine Alteren.jpg

05.09.2022:

Disputas og prøveforelesning - Kristine Nerdal Alteren

Onsdag, 14. september disputerer Kristine Alteren for graden PhD i rettsvitenskap, det hele går ned i auditorium 3 i teorifagbygg 6 på UiT. Alterens avhandling har tittelen “Styreleders plikter og erstatningsansvar i aksje- og allmennaksjeselskap”. Hun skal prøveforelese over temaet “EØS-rettens betydning for styreleders plikter og erstatningsansvar”.

Lisa Mattea Elvevold 2016 157.jpg

26.01.2022:

Ny leder i forskergruppa for formuerett!

Førstemanuensis Lisa Mattea Elvevold er ny leder i forskergruppa. 

Kreditorvern sverre magnus opus.jpg

27.09.2021:

Sverre Magnus Bergslid Salvesen gir ut boken "Kreditorvern" på Cappelen Damm Akademisk

Sverre Magnus Bergslid Salvesen, leder av Formuerettsgruppen, gir i disse dager ut boken "Kreditorvern" på Cappelen Damm Akademisk. Informasjon om boken finnes her.

23.09.2021:

Selvstendig rettsvernshevd: Hva nå?

Sverre Magnus Bergslid Salvesen, førsteamanuensis og leder i Formurettsgruppen, skal delta i et seminar i regi av UiO om selvstendig rettsvernshevd i lys av HR-2021-1773-A. Ytterligere informasjon om seminaret finnes her.

pantsettelse av immaterialrettigheter.jpg

05.03.2021:

Juridika: Også immaterialrettigheter kan pantsettes

Bjørn Løtveit, førsteamanuensis og medlem i formuerettsgruppa har nettop publisert avhandlingen sin som bok. Tittelen er «Pantsettelse av immaterialrettigheter», les Juridika sin sak om boka her.