– Reglene om kreditorvern kan virke kaotiske og fragmenterte

Sverre M. B. Salvesen forsøker å finne system i kaoset i sin nye bok.

Sverre M. B. Salvesen viser frem boka "Kreditorvern" ved sykkelparkeringen på UiT.
Sverre M. B. Salvesen viser frem boka "Kreditorvern" ved sykkelparkeringen på UiT. Foto: UiT
Publisert: 19.10.21 13:56 Oppdatert: 20.10.21 11:14
Lov og rett Samfunn og demokrati

Boka «Kreditorvern» er basert på doktorgradsarbeidet Salvesen avsluttet tidligere i år. I dag er han førsteamanuensis ved det juridiske fakultet. I anledning utgivelsen av boka tok vi en prat med Salvesen for å få svar på de store spørsmålene;  

– Hva er egentlig kreditorvern?

– I festlige anledninger får jeg ofte dette spørsmålet fra folk som vil forstå hva jeg har viet de siste fire årene av livet mitt til. Kreditorvern handler om hvordan man beskytter formuesverdier mot kreditorbeslag. Det kan for eksempel være ved konkurs eller gjeldsforfølgning, forklarer han.

Lærebokeksempelet er at du har kjøpt en ny sykkel, men at butikken ber om å få beholde sykkelen noen dager til som utstillingsmodell. Siden du uansett skal rydde i garasjen er dette helt greit for deg. Men dagen etter går butikken konkurs. Du har da en eierinteresse i sykkelen, men konkursboet har interesse i å beslaglegge og selge sykkelen din for å dekke butikkens gamle gjeld. Hvem skal da få sykkelen, spør han retorisk? Svaret får du kanskje i boka.

I den kritiske journalistikkens tjeneste henter vi frem en uttalelse som i ungdommelig overmot falt fra Salvesens ferske doktorgradsstipendiatmunn i 2017.

– Da du begynte som stipendiat sa du at målet ditt var å finne system i det kaoset som er kreditorvern, vil du si at du har klart det?

Sverre svarer på diplomatisk vis at han i det minste har gjort et forsøk. – Boka mi er i en rettsdogmatisk tradisjon. I rettsdogmatikken er målet å komme frem til hva som er gjeldende rett. Men gjeldene rett er ikke alltid en fastsatt størrelse, derfor kan det være vanskelig å si at man har kommet frem til et klart resultat.

Ofte har man systematisert og diskutert et rettsfelt på en ny og oppdatert måte. I «Kreditorvern» gjør jeg noen overordnede betraktninger som jeg håper vil hjelpe andre å sette system i et rettsområde som i utgangspunktet kan virke fragmentert og kaotisk.

Er frykten for kreditorsvik reell?

I boka ser Salvesen kritisk på begrunnelsen for regelverket. Han slår fast at frykten for kreditorsvik gjennomsyrer reglene om kreditorvern. Kreditorsvik innebærer at den som skylder penger forsøker å unndra midler fra kreditorene sine på en måte som er illojal. - Se for deg at du merker at du begynner å bli betalingsudyktig og merker økt pågang fra de du skylder penger. I stedet for å la bilen din gå til dekning av eldre gjeld, gir du den til en nær venn. Det er et eksempel på kreditorsvik forklarer han.

– Store deler av den dynamiske tingsretten baserer seg på at denne frykten er reell, men det er gjort veldig lite forskning på hvor utbredt kreditorsvik er. Et slik spørsmål kan ikke besvares i en rettsdogmatisk bok, sånn som min er. Her burde rettssosiologisk anlagte forskere kjenne sin besøkelsestid, slår Salvesen fast.

Ny praksis fra Høyesterett kan tyde på at frykten for kreditorsvik ikke alltid vil være styrende for forståelsen av regler om kreditorvern. Salvesen påpeker at Høyesteretts flertall i HR-2021-1773-A blant annet begrunnet resultatet sitt i at faren for kreditorsvik er liten der vilkårene for såkalt selvstendig rettsvernshevd er oppfylt. – Dette kan kanskje markere en utvikling, konkluderer Salvesen.

Er for alle med interesse for formuerett

Les mer om "Kreditorvern" på Cappelen Damm sine nettsider

– Jeg tror boka er av interesse både for akademikere og praktiserende advokater, men jeg håper også at den skal plukkes opp av nysgjerrige studenter. I tillegg inneholder den referanser fra Harry Potter via Knausgård til Trygve Hoff, så her er det noe for alle, påpeker han!

Ønsker mer personlighet i juridisk litteratur

– For meg er dette en måte å vise hvem jeg er utover at jeg førsteamanuensis. Referansene er en stemningssetter, det er som å dekke på bordet med duk og lys før du spiser middag. Dette vil jeg ha mer av i juridiske litteratur avslutter Salvesen.

Boka Kreditorvern ble utgitt 14. oktober av Cappelen Damm akademisk.


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Vi anbefaler