AMR BRIDGE

Dette er AMR-BRIDGE

AMR-BRIDGE er et forskningsnettverk med prosjekter fra UiT Norges arktiske universitet, NTNU, Haukeland universitetssykehus, og Universitetet i Oslo. Vi skal gjøre forskningsresultatene fra Nasjonalt forskningsprogram på antibiotikaresistens (AMR) tilgjengelig for andre forskere og for folk flest. Vi skal legge til rette for rekruttering og utvikling av nye forskertalenter, arrangere faglige knutepunkter og ta rollen som et nav i både formidling og i et internasjonalt forskningsnettverk på antibiotikaresistens

For 80 år siden trodde mange at mirakelkuren mot alle alvorlige bakterieinfeksjoner het penicillin. Siden den gang har penicillin og andre antibiotika berget livet til millioner av mennesker. I dag ser vi mange eksempler på at antibiotika slutter å virke. Bakteriene har utviklet antibiotikaresistens og vi mangler nye antibiotika som kan erstatte de gamle. Bakterieinfeksjoner kan derfor bli livstruende fordi bakteriene har blitt motstandstansdyktige mot medisinene som inntil nylig tok knekken på dem.

Hvis vi ikke gjør noe med resistensproblemet, risikerer våre barnebarn å dø av de samme bakterieinfeksjonene som våre oldeforeldre døde av. Resistensutviklingen vil også skape svært alvorlige problemer for kreftbehandling med cellegift, organ- og benmargstransplantasjon, keisersnitt og kirurgi i bred forstand.

I møtet med denne utfordringen, må vi satse på forskning. Vi må utvikle grunnleggende kunnskap og forståelse for utvikling av nye måter å forebygge og bekjempe infeksjoner, ny teknologi for rask påvisning av bakterieinfeksjoner og antibiotikaresistens og nye medisiner. Sammen med Trond Mohn stiftelse (TMS) jobber Universitetene i Trondheim, Tromsø, Oslo, og Haukeland universitetssykehus sammen for å bekjempe en av vår tids største trusler mot folkehelsen globalt og nasjonalt.

Del av nasjonalt forskningsprogram

Trond Mohn stiftelses bidrag til Nasjonalt forskningsprogram på antibiotikaresistens (AMR) er 80 millioner kroner over en periode på 4-5 år. Av dette skal 5 millioner kroner nyttes til AMR-BRIDGE, et prosjekt som skal fremme nettverksbygging, samarbeid og formidling av AMR-forskningen.

I tillegg bidrar vertsinstitusjonene UiO, NTNU, UiT og Helse Bergen, samt deres samarbeidspartnere, med ressurser tilsvarende 104 millioner kroner, slik at det i alt er 184 millioner kroner til rådighet for det nasjonale AMR-forskningsprogrammet.

Les mer:
Mirakelkuren og kampen mot den livsfarlige resistensen (uit.no)

Nasjonalt forskningsprogram på antibiotikaresistens (mohnfoundation.no)

Nyheter


Delprosjekter 

Kontakt oss


Logg inn / Login