Skriv ut Lukk vindu


 

Matematikk - årsstudium

Fakta

Varighet:1 År
Studiepoeng:60
Gradsnavn:Ingen
Opptakskrav:Generell studiekompetanse + REALR2
Søknadsfrist:15. april
Søknadskode:186 205

Beskrivelse av studiet

Studiet inneholder grunnleggende matematikkemner som kalkulus, lineær algebra og diskret matematikk. I tillegg får man en innføring i statistikk, sannsynlighetsregning og programmering. Studiet kan tas på deltid.

Oppbygging av studiet

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
eller
2. sem (vår)

Hva lærer du?

Du lærer om lineær algebra og diskret matematikk, og får inngående kjennskap til kalkulus. Du lærer i tillegg om statistikk og hvordan programmering kan brukes som et verktøy for å løse matematiske problemer. Du lærer å løse tverrfaglige problemer gjennom matematiske metoder, både analytisk og numerisk.

Undervisning og eksamen

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha pc-lab.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.


Jobbmuligheter

Studiet gir ikke selvstendig yrkeskompetanse, men er beregnet for deg som ønsker å oppgradere matematikkunnskapene dine. Det passer også bra for lærere som ønsker videreutdanning i matematikk.

Videre studier

Studiet kan inngå i andre realfaglige studieprogram, for eksempel bachelor i matematiske realfag.