Reisesjuke oppstår når balanseorganet i
det indre øyret fortel deg at kroppen er
i rørsle, som når du sit i ein bil eller båt,
og ikkje sjølv kontrollerer kreftene som
påvirkar kroppen. Då vil enkelte føle
seg uvel og kvalme. Det finnast effektive
preparat mot reisesjuke som du får i
apoteket.
Det kan vere at kjerringråd ­eller andre
velmeinande råd også hjelper, men då
kan det vere at disse virkar for eksempel
fordi dei distraherer og tar oppmerk-
somheit bort frå ubehaget.
Dette kan vere strikk som ein skal ha
rundt armen, plaster, eller ei stund var
det ein del brukt med eit gummiband
som hang under bilen! Om disse virkar
så er det sannsynlig at det er tale om ein
placebo-effekt. Du brukar eit eksempel
med avispapir, og disse kan bidra til
nedkjøling av kroppen, som kan virke til
å redusere kvalme.
Kjerringråd kan såleis virke på ulike
måtar, og nokre av disse kan kanskje
kallast ein placebo-effekt. Fordelen med
disse råda, gitt at dei virkar, er at dei er
utan biverknadar.
Hilsen Magne Arve Flaten,
professor i psykologi
50
•••
Labyrint 4/12
Universitetet i Tromsø
Har du en myte,
et kjerringråd eller en påstand du ­ønsker etterprøvd av viten-
skapsfolk, kan du kontakte oss:
Virker det å legge avispapir på brystet mot bilsyke/reisesyke? Mor sa det
hver gang hun visste at jeg skulle ut på tur. Jeg blir kronisk bilsyk.
Hilsen Weronica Melbø-Jørgensen
E
r det
sant
,
professor
?
Hva virker mot bilsyke? UiTs ekspert gir deg svar. Foto: Colourbox