Det er gratis å abonnere på Labyrint!
Send e-post til
ring 77 64 40 00 eller skriv til
Labyrint, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt,
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø
Du vil da få magasinet
gratis tilsendt flere ganger
i året.
Universitetet i Tromsø –
Labyrint 4/12
•••
51
E
ksperimentet
Kilde: Nordnorsk vitensenter