44
•••
Labyrint 4/12
Universitetet i Tromsø
Til India
for å bli bedre leger
I alle landsbyene som Stine Skar Eriksen (t.v) og Truden Hansen, ble de tatt imot med sang, musikk og dans.