Universitetet i Tromsø –
Labyrint 4/12
•••
43
Dagnordlys,
oppstår alltid på den siden av jorda der
det er dag. Mens nattnordlyset er grønnaktig, er dag-
nordlyset stort sett rødlig. Forskjellen skyldes at parti-
klene som danner de to nordlysvariantene har forskjel-
lig opphavssted og energi. Svalbard i mørketiden er et
perfekt sted for studier av dagnordlyset.
Du kan lese mer om nordlys på side 8
Kilde: Norsk Romsenter
Juleoratorium,
forteller den bibelske historien om
Jesu fødsel i form av et større musikalsk verk for orkes-
ter, sangsolister og kor. Oppstod innen protestantisk
kirkemusikk på 1600-tallet, og mest kjent er nok Johan
Sebastian Bachs juleoratorium.
Les mer om musikalitet på side 36
Kilde: Store Norske Leksikon
Inkontinens,
(
av latin, satt sammen av nektende in- og
continere,
«
holde sammen, holde tilbake»), tilstand som
oppstår når lukkemusklene (ringmusklene) ved utløpet
av organsystemer som tarm og urinveier ikke fungerer
normalt, slik at avføring,
incontinentia alvi
og/eller urin
incontinentia urinae
avgår ufrivillig. Slik inkontinens kan
dels skyldes lokale lidelser, dels svekket allmentilstand
(
langvarig sykdom, alderdom).
Du kan lese mer om analinkontinens på side 18.
Kilde: Store Norske Leksikon
Metylfenidat,
er et mildt sentralstimulerende middel
som brukes ved blant annet hyperkinetisk forstyrrelse
(
ADHD) og narkolepsi. Selv om metylfenidat og am-
fetamin er strukturelt forskjellige, har de temmelig lik
effekt på atferd og konsentrasjonsevne. Om lag 70–80
prosent av barn og 50–60 prosent av voksne med
ADHD responderer på behandling.
Du kan lese mer om ADHD på side 12
Kilder: Norsk legemiddelhåndbok og Helsebiblioteket
Skjørbuksurt,
(
Cochlearia officinalis
)
er en planteslekt
i korsblomstfamilien som kan bli mellom 3-40 centi-
meter høye. Blomsten er hvit, bladene er langstilket,
tykke og saftige. Skjørbuksurt inneholder askobinsyre
(
vitamin C), og har med god virkning blitt brukt mot
skjørbuk, særlig i Nord-Norge. På Svalbard og Grønland
vokser det en variant som heter polar-skjørbuksurt
­
eller
Cochlearia groenlandica
.
Du kan lese mer om Svalbard på temasidene 20-33
Kilder: Store Norske Leksikon og Nysgjerrigper.no
LEKSIKON
Foto: Kjell Henriksen/Tromsø Geofysiske Observatorium
Foto: Prestoy/Flickr