42
•••
Labyrint 4/12
Universitetet i Tromsø
De karakteristiske «spisshusene» er
blitt et kjennemerke for Longyearbyen.
Tilnavnet kommer av den spisse tak­
vinkelen og de sammenhengende rek-
kene av gavler. Fargebruken er slående,
og disse bolighusene var de første som
ble malt tidlig på 1980-tallet, etter det
som skulle bli en fargeplan for bebyg-
gelsen i hele Longyearbyen. Planen ble
utviklet av fargedesigner Grete Smedal
fra Bergen, på initiativ fra direktør
Ingvald Ohm i Store Norske Spitsbergen
Kulkompani.
Spisshusene er seksjonshus fra ­Moelven,
tegnet av deres egen arkitekt Hans
Grinde. De ble sendt med tog og båt
nordover og montert i sommermåned­
ene 1976 og 1977. De 38 husene ble
kjedet sammen i rekker ved hjelp av
tilbygg med inngangsparti og ekstra bod.
I enden av hver husrekke ble det lagt et
lavere fyrhus med samme takvinkel som
hovedhusene. Alle husene var opprinne-
lig brunbeiset. Det enkelte huset følger
en av 1970-tallets vanlige boligtyper:
to-etasjes trehus med bratt saltak, snaut
takskjegg og veranda trukket inn under
taket på gavlveggen. Trepanelet veksler
mellom stående og liggende felt og gir
variasjon til et veggliv der det ellers er
sparsomt med tradisjonelt listverk rundt
vinduer og dører. Særegent for Svalbard-
husene er fundamenteringen. Bak et
sprosset «skjørt» nederst på husene
skjuler det seg en rekke trepæler som er
slått ned til stabil permafrost.
Spisshusene ligger i Lia ved foten av
fjellet Sukkertoppen, og rett ovenfor det
som i dag er sentrum av Longyearbyen,
der de første offentlige bygningene ble
oppført tidlig på 1980-tallet. Vei 230
forgrener seg til de seks husrekkene,
og uteområdene i mellom er delvis
opparbeidet med felles grillplass og
lekeapparater. 1970-tallet var starten
på utviklingen av et familiesamfunn i
Longyearbyen, og husene var beregnet
som boliger for arbeiderne tilknyttet
kullkompaniet og deres familier. I dag
eier også ­Longyearbyen lokalstyre og
Statsbygg deler av bygningsmassen.
Kilder:
Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard:
.
php?image_id=1807&l=norwegian
Grete Smedal,
Longyearbyen i farger – og hva
nå?
,
Eide forlag 2001
Sissel Fornes,
«
Spisshus i midnattsol»
,
Gode
rom
,
nov 2012:
/
Spisshus-i-midnattsol/
Arkitektur
Tekst og foto: Elin Haugdal
«
S
pisshusene
»
i
L
ongyearbyen
Den nettbaserte Arkitekturguiden
for Nord-Norge og Svalbard gir innblikk i og smakebiter på landsdelens arki-
tektur. www.
Spisshusene sett fra nord, med Sukkertoppen og Gruvefjellet i bakgrunnen og en taubanebukk i forgrunnen. Fargetonene går i hovedsak i gult, rødt og grønt, men et par fasader har
innslag av blått.