Ny-Ålesund befinner seg på 78 ­grader
nord, i Kongsfjorden på nordvest
­
Svalbard. Omringet av blendende vakker
natur og et til tider svært fiendtlig klima
har det vokst frem et unikt internasjonalt
forskningssamfunn.
Ti land har opprettet forskningsstasjo-
ner her, og den ellevte, Tsjekkia, kan
være på vei. Kings Bay er selskapet som
er ansvarlig for å drive stedet og tilret-
telegge for forskningen. De leier også ut
fasiliteter til besøkende forskere, og på
det meste kan det være forskere på plass
fra tjue nasjoner.
Etter Kings Bay-ulykken i 1962 ble
gruvedriften lagt ned. Det ble bestemt at
Ny-Ålesund skulle bevares, men at i ste-
det for å drive kullutvinning skulle Kings
Bay tilrettelegge for forskning, forteller
Kings Bay- direktør Ole Øiseth.
Det var jo en sped begynnelse på
60-
tallet, men på slutten av 80-tallet
begynte det virkelig å ta seg opp og har
nå nådd det omfanget vi ser i dag.
Alle er velkomne
Han forteller at det i Ny-Ålesund forskes
på mangt og meget, spesielt klimaend-
ringer, glasiologi, nordlys, magnetfelt og
biologi.
Vi vil gjerne rendyrke forskningssam-
funnet der alt er tilrettelagt for forsk­
ning. Det blir et internasjonalt forsk­
ningssamfunn med de synergieffektene
det kan gi, sier han.
Kim Holmén er internasjonal direktør
ved Norsk Polarinstitutt som bygget base
i Ny-Ålesund allerede i 1968.
Det er jo flere grunner til at så
mange nasjoner har satt opp base her.
Fra gruvesamfunn
til forskningsmekka
I en av verdens nordligste bosetninger, finner vi et internasjonalt
forskningssamfunn av de sjeldne.
32
•••
Labyrint 4/12
Universitetet i Tromsø
Tema: Svalbard
Tekst og foto:
Linn Sollied Madsen