Men dette problemet har
også et navn; analinkonti-
nens (AI). Som rent prakt­
isk betyr at man ikke har
kontroll på avfør­ingen, og
lekker både luft og avfør­
ing. Man kjenner rett
og slett ikke at man må
på do, med det resultat
at man «gjør på seg».
Det kan skje mens
man er på butikken
og handler, mens man
leverer barna på skolen
eller mens man sitter på
jobb. Det sier seg selv at
det medfører et enormt
ubehag med påfølgende
skam rundt dette, og
veldig mange velger det
de ser på som den eneste
løsningen; å isolere seg.
Operasjon
Men det finnes andre alterna­
tiver. Fysioterapi og livsstils­
endringer alene hjelper mange.
Operasjon er også et alternativ. Den
garanterer ikke at du blir frisk, men
hos mange har det i minste gjort proble-
met med AI mindre belastende.
I 1999 var Universitetssykehuset
­
Nord-Norge (UNN) ved professor
­
Barthold Vonen det første sykehuset i
Norden som utførte en slik operasjon.
En pacemaker og elektroder opereres
inn i korsryggen. Det kalles sakralnerve­
modulering og skal varsle fra når man må
på do.
Mona Rydningen er forsker og lege ved
gastrokirurgisk avdeling og ved nasjo-
nalt kompetansesenter for inkontinens
og bekkenbunns sykdommer (KIP) ved
UNN, og tar doktorgrad på dette ved
Det helsevitenskapelige fakultet ved
­
Universitetet i Tromsø.
Hun forklarer at problemet oftest
rammer kvinner som har fått skader i
bekkenbunnen under fødsel. Men også
personer med den kroniske nevrolo-
giske lidelsen multippel sklerose (MS),
pasienter med bindevevssykdommer og
systemsykdommer kan ha de samme
problemene med inkontinens. Til
sammen er omlag 80 prosent av de ram-
mede kvinner.
Pasienter med denne typen plager skal
først gjennom konservativ behandling,
som fysioterapi, livsstilsendringer og
bruk av andre hjelpemidler. Hos om lag
halvparten hjelper det. Blant de som ikke
får noen positiv effekt av dette kan det å
få implantert en permanent elektrode og
pacemaker i korsryggen være redningen,
forklarer Rydningen.
Sammen med veileder Stig Norderval på
Gastrokirurgisk avdeling, gjør de nå en
studie der de sammenligner effekten av
sakralnervemodulering med romoppfyl-
lende stoff av protein som plasseres i
ende­tarmens slimhinne. De skal under-
søke effekten av de to behandlingene hos
Å være voksen og ikke ha kontroll på når man skal
på do, er ikke noe man snakker om. Inntil nå.
For det er mange tusen som sliter med dette, og
som får livene sine ødelagt.
18
•••
Labyrint 4/12
Universitetet i Tromsø
Det
siste
tabuet
Foto: Colourbox.com