Selv om det er vondt må man for barnas beste, tørre å tenke det verste. Utagerende atferd kan være tegn på traumer hos barn.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
ADHD-diagnoser
kan skjule overgrep
12
•••
Labyrint 4/12
Universitetet i Tromsø