Page 26 - UiT - Labyrint 04_2011

Basic HTML Version

Å påvirke vær og vind til sin fordel, ligger til grunn for mange ritualer.
Men noen ganger kan det gå fullstendig galt. Det fikk Quiwe Baardsen fra
Finnmark smertelig erfare.
Eksempel på værmagi: En same tilbyr et tøystykke med tre vindknuter til noen sjøfolk. Hvis man løsner én knute får man mild vind. I bakgrunnen følger vinden spent med på
handelen. Vi ser også et skip som synker i stormen.
26
•••
Labyrint 4/11
– Universitetet i Tromsø
Quiwe Baardsen var en svenskfødt,
­samisk sjaman som i 1620-årene bodde
på Årøya i Altafjorden. I tillegg til å liv-
nære seg som fisker, tok han også betalt
for «overnaturlige evner». Han hadde
blant annet godt renommé blant folk
som en velgjørende helbreder.
Dette renommeet fikk en alvorlig knekk
da en seilskute med fem menn om bord
forliste høsten 1625.
Vinden ble for voldsom
Det hadde seg slik at en fiskerkone hadde
bedt om hjelp til å få god medvind til
mannen sin, Oluff Ørjesen, som var i
Hasvåg på Sørøya i Finnmark for å levere
fiskefangsten sin. Hun betalte Quiwe
for å lage god bør slik at mannen kunne
komme raskt hjem over havet. Isteden
endte det tragisk. Oluff Ørjesen kom
aldri hjem igjen, og det gjorde heller ikke
de fire andre fiskerne om bord i skuta.
Quiwe Baardsen fikk skylden og ble i
tråd med datidens rettspraksis anklaget
for trolldom. I rettsforhøret forklarte han
forliset med at med at han fikk mer vind
enn han hadde bedt om.
Ritualet han hadde benyttet for å lage
vind bestod blant annet i å kaste en
grisunge på havet og rope
«havvær, hav-
vær»
. Men da grisungen havnet i vannet
snodde den seg altfor hurtig rundt og
vindstyrken ble derfor svært voldsom.
Til kona sa Quiwe da:
«Gud nåde dem!
Jeg frykter at de har tatt for tidlig ut,
for børen er for sterk. Er de kommet ut
i den første koven(byge, kraftig vind,
red.anm.), da råder bare Gud for om de
kommer tilbake».
Brent på bålet
Quiwe forklarte også at han dessverre
hadde påkalt vind lørdagen før alle­
helgensdag, eller på Halloween, som vi
ville sagt i dag. Dette mente han var spe-
sielt farlig, ettersom kreftene var svært
sterke rundt denne datoen.
11. mai 1627 avsa retten sin dom over
den samiske sjamanen: Fordi hans
diabolske kunster hadde ført fem menn i
drukningsdøden, så skulle han selv miste
livet på bålet. Sannsynligvis ble han
brent nokså umiddelbart etter doms-
avsigelsen.
Livsfarlig trolldom
Tema:
ritualer
Randi M. Solhaug