Page 27 - UiT - Labyrint 04_2011

Basic HTML Version

Heksen til høyre lager en forferdelig storm ved å tømme sitt heksebrygg i sjøen, og et skip går under. Begge illustrasjonene hentet fra Olaus Magnus
Universitetet i Tromsø –
Labyrint 4/11
•••
27
– Det tragiske er at Quiwe Baardsen
neppe hadde annet enn gode intensjoner
med sine ritualer. I tillegg kan man legge
merke til at han slett ikke var herre over
sin egen kraft, sier historiker Rune Blix
Hagen.
I den teologiske læren spiller det imid-
lertid ingen rolle om han mente det godt.
For det er verken personen, ritualene
eller remediene i seg selv som har magisk
kraft. Men ritualene og ordene er kraftige
tegn til satans demoner om å sette seg i
bevegelse.
Myndighetene hadde derfor aggressive
holdninger mot ritualer som hadde til
hensikt å helbrede og hjelpe folk.
– De så det også som en trussel mot,
samt misbruk av, den kristne tro. Tro-
lig var det svært vanlig at folk benyttet
slike nytte-ritualer, og det var vel nokså
tilfeldig hvem som ble straffet, forteller
Blix Hagen.
Omtaler runebomme
Måten Quiwe Baardsen skulle lage vind
på, minner mye om eldgamle former
for ritualmagi som vi kan finne overalt
i Europa. Ved å slå, skvette eller plaske i
vannet skulle man kunne påkalle storm
og uvær.
– Det å ofre levende dyr på havet er
dessuten kjent fra blant annet Skottland.
Men når det gjelder hekseritualene som
ble brukt i Norge, så vet vi egentlig lite.
Det er mest i katolske land de er beskre-
vet, sier Rune Blix Hagen.
I et utdrag fra trolldomslovgivingen av
1617 står det imidlertid:
«Daglig erfaring
tilkjennegir at hemmelige kunster som
signen, manen, målen, karakter eller
malen, gjenvisning, utvelgelse av visse
dager i uken etc., nesten er gjengs og ses
på med likegyldighet og som ikke forbudt
siden de antas å være til gagn og helbred
for folk og fe. Undertiden blandes dette
sammen med misbruk av antatte Guds
ord».
Saken mot Quiwe inneholder dessuten
den første beskrivelsen vi kjenner fra
norske rettskilder av en runebomme. Fra
midten av 1620-årene kjenner man til at
det fantes samiske opprørsplaner i Vest-
Finnmark. Man kan derfor ikke utelukke
at saken mot Baardsen også kan ses i
sammenheng med dette. Han var kanskje
mistenkt for å ville skade nordmenn og
på den måte skremme dem fra å bosette
seg i samiske kjerneområder.
Kilder: Store Norske Leksikon, Trolldom og ugude-
lighet, Tromsø 1998.
FORKLARING PÅ HEKSERITUAL
OG HELBREDELSESMAGI:
• Signen
– lese, be, utsi formler og
trylleord. Gjerne brukt som fellesbe-
tegnelse på hvit magi.
Manen
– verbal magi, kraftige be-
svergelser, trollbønner.
Målen
– måle fra ledd til ledd, gjerne
med tråd, binde og lese over slike
trådstykker. Måling skulle gi både
diagnose, prognose og terapi.
Malen eller smøgen
– smøre ut ur-
teblandinger for eksempel med kniv
på onde eller syke deler av kroppen.
For eksempel anvendelse av knusk
eller ildsopp, gjerne kalt «brenneku-
ren».
Smyge
– dra for eksempel en kropp
gjennom hulrommet på et tre.
Gjenvisning
– oppspore tapt gods
med saks og sold (gullmynt).
Dagutvelgelse
– kunne bli dømt for
å sanke inn urter og andre vekster på
spesielle dager som Sankthans.