Page 12 - UiT - Labyrint nr. 1_2012

Basic HTML Version

12
•••
Labyrint 1/12
– Universitetet i Tromsø
Samiske nasjonale strategar
Dei tidlege samiske opposisjonelle på byrjinga av 1900-talet var ikkje
berre einskildrøyster med avgrensa politiske og kulturelle kampsaker.
Dei utfordra rådande politikk og førestillingar, med til dels alternative
samfunnsanalysar. Isak Saba, Anders Larsen og Per Fokstad var samiske
nasjonale strategar.
Isak Saba var den første samiske stortingsrepresentanten (1906-1912). Foto: Tromsø museum. Foto: G. Gustafson. Tromsø Museum - Universitetsmuseet