Profesjoner og velferdssamfunn (ProVel)

Forskningsgruppen Profesjoner og velferdssamfunn (ProVel) har som overordnet mål å være en pådriver for god forskning. Vi utvikler relevant kunnskap om utfordringer for det norske velferdssamfunnet og om de sosialfaglige profesjonenes bidrag til å møte disse utfordringene.

ProVel er en forskningsgruppe ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid (IBS). Vi bidrar til å etablere kunnskapsgrunnlag for gode løsninger på samfunnsutfordringer innen vårt faglige hovedområde. Dette skal vi gjøre i tråd med UiT Norges arktiske universitets strategi mot 2030, Eallju – Drivkraft i Nord.

Vi videreutvikler det gode faglige samarbeidet i forskningsgruppa gjennom å:

Gruppa har sitt faglige fokus på ulike aspekt ved utfordringene i det moderne velferdssamfunnet og sosialfaglig yrkesutøvelse, med spesiell vekt på behov og ressurser i den nordlige landsdelen.

ProVel har fire møter i året, to fysiske og to digitale. Forskningsgruppa skal være et sted for faglige diskusjoner og utvikling. Vi vurderer hverandres arbeid ved å diskutere ideer og uferdig materiale. Selv om alle ideer ikke blir til konkret forskning, skal alle framlegg være skriftlig. I tillegg diskuterer vi metodiske og teoretiske vinklinger som hjelper oss videre i vår forskning. Det forventes at alle medlemmene deltar aktivt. 

Ta gjerne kontakt med forskningsgruppeleder for mer informasjon: Eva Josefsen, e-post: eva.josefsen@uit.no

Forskningsprosjekter2022

Hernes-Giertsen, M. (2022). Homoseksualitet som risikofaktor for selvmordsforsøk blant ungdom: Selv-identifisering eller seksuell erfaring? Suicidologi, 27(3), 46-59. https://journals.uio.no/suicidologi/article/view/10029/8387

2021

Karlsen, T. H. P., & Schönfelder, W. (2021). Den vanskelige veien fra nytt tiltak til forandret praksis i NAV. In A. A. Kane & Ø. Spjelkavik (Eds.), Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (pp. 131-155). doi:10.33673/OOA20211/5 

Arntzen, C., Schönfelder, W., & Munkejord, M. C. (2021). Snubletråder og suksessfaktorer. En analyse av jobbspesialisters erfaringer med Utvidet oppfølging. In A. A. Kane & Ø. Spjelkavik (Eds.), Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (pp. 47-70). doi:10.33673/OOA20211/2 

Johansen, T., & Schönfelder, W. (2021). Utvidet oppfølging i NAVs egen regi - bidrar det til økt arbeidsinkludering? In A. A. Kane & Ø. Spjelkavik (Eds.), Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (pp. 105-129). doi:10.33673/OOA20211/4 

Giertsen, M; Lavie-Ajayi, M; McKay, K. (2021). Teaching about Sex and Sexuality in Social Work: An International Critical Perspective, Social Work Education. DOI: 10.1080/02615479.2021.1990252

2020 

Schönfelder, W., Eggebø, H., & Munkejord, M. (2020). Social care for older people – a blind spot in the Norwegian care system. Social Work in Health Care, 59(9-10), 631-649. https://doi.org/10.1080/00981389.2020.1847747.

Dybvik, J. B., & Schönfelder, W. (2020). Between health, morality and pragmatics: common mental disorders and decision-making for disability benefits in the Norwegian welfare state. Disability & Society, 1-21. https://doi.org/10.1080/09687599.2020.1768054.

Schönfelder, W., Arntzen, C., Johansen, T., & Munkejord, M. C. (2020). Jobbspesialister i NAV. Følgeforskning på implementering av oppfølgingstjenester i egenregi. http://hdl.handle.net/11250/2642486.

2019

Eggebø, H., Munkejord, M. C. & Schönfelder, W. (2019). Land, History and People: Older people’s Stories about Meaningful Activities and Social Relations in Later Life. Journal of Population Ageing. https://doi.org/10.1007/s12062-019-09253-7.

Giertsen, M. (2019), Tid for endring! Skeiv teori og anti-undertrykkende undervisning, Fontene forskning, 12/1, s. 75-80. https://fontene.no/forskning/tid-for-endring-skeiv-teori-og-antiundertrykkende-undervisning-6.584.865632.22a6ad6947

 Giertsen, M. (2019). Heteronormativity Prevails: A Study of Sexuality in Norwegian Social Work Bachelor Programs. Journal of Social Work Education, 55(1), 89-101. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10437797.2018.1498415

Munkejord, M. C., Schönfelder, W. & Eggebø, H. (2019). Voices from the North: Stories About Active Ageing, Everyday Life and Home-Based Care Among Older People in Northern Norway. In P. Naskali, J. R. Harbison & S. Begum (Red.), New Challenges to Ageing in the Rural North (International Perspectives on Aging, bd. 22), pp. 193-206. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-20603-1_12.

Schönfelder, W. & Holmgaard, S. (2019). Representations of child welfare services in Norwegian, Danish and German newspapers. Children and Youth Services Review, 100(2). https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.02.037.

2018

Schönfelder, W., Andersen, S. T., & Kane, A. A. (2018). Muligheter og begrensninger for profesjonsutøvernes handlingsrom i de kommunale barnevernstjenestene. In Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren (pp. 275-283): Fagbokforlaget.

Schönfelder, W., Andersen, S. T., & Kane, A. A. (Eds.). (2018). Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren: Fagbokforlaget. ISBN: 978-82-450-2386-2.

Schönfelder, W., Andersen, S. T., & Kane, A. A. (2018). Handlingsrom i barnevernet. In Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren (pp. 13-19): Fagbokforlaget.

Schönfelder, W. (2018). Barnevern - utdanning mellom pedagogikk, sosialt arbeid og saksbehandling. In Handlingsrom i barnevernet. Muligheter og begrensninger for profesjonsutøveren (pp. 21-45): Fagbokforlaget.

Munkejord, M. C., Schönfelder, W. & Eggebø, H. (2018). Sosial omsorg − fra blind flekk til sentralt innsatsområde i hjemmebasert eldreomsorg? Tidsskrift for omsorgsforskning, 4(03), 298-306. doi:10.18261/issn.2387-5984-2018-03-12 ER.

Munkejord, M. C., Eggebø, H. & Schönfelder, W. (2018). Hjemme best? En tematisk analyse av eldres fortellinger om omsorg og trygghet i eget hjem. Tidsskrift for omsorgsforskning, 4(1), 6-16. doi:10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-03.

2017

Munkejord, M. C., Eggebø, H. & Schönfelder, W. (2017). Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? Uni Research Rapport 3/17. Bergen: Uni Research Rokkansenteret. https://uni.no/media/manual_upload/Rapport_3-2017_Munkejord_Eggeb%C3%B8_og_Sch%C3%B6nfelder.pdf.

2016

Giertsen, M. (2016). Heteronormativity in Norwegian Social Work Journals, Critical Social Work, 17(2), 43-58. DOI: https://doi.org/10.22329/csw.v17i2.5901

Schönfelder, W.; Nilsen, E. (2016): An ideal-typical model for comparing skill-mix and interprofessional relations in health care. BMC Health Services Research, 16(633). http://dx.doi.org/10.1186/s12913-016-1881-9.

Medlemmer


Profesjoner og velferdssamfunn (ProVel)


eva.josefsen@uit.no

In English

[innhold/content]

Logg inn / Login