NORWEL – Norges første forskerskole i sosialt arbeid og barnevern

 

NORWEL er den første forskerskolen som tilbyr en fordypning innen sosialt arbeid og barnevern. NORWEL har som mål å bli en betydelig kraft i forskning innen disse områdene. I de første fire årene (2023-2026) er Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet vertskap for NORWEL. I årene (2026-2030) tar Institutt for sosialt arbeid ved NTNU over vertskapet.

 Du finner mer informasjon her: https://norwel.no/

NORWEL er basert på prinsipper om arbeidslivsrelevans, forskningsintegritet og -etikk, og brukermedvirkning. Forskerskolen samarbeider tett med internasjonale og nasjonale forskergrupper, nasjonale og lokale myndigheter innen sosialt arbeid og barnevern, og brukerorganisasjoner. Velferdsalliansen, NAV Harstad, NAV Troms og Finnmark, AV-dir., Bufdir, Trondheim kommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark er partnere i forskerskolen.

 NORWEL støtter doktorgradsstudenter i gjennomføring av forskning med høy relevans for politikk og praksis innen sosialt arbeid og barnevern. De ulike læringsaktivitetene og nettverksmulighetene som tilbys gir et solid grunnlag for en videre karriere innen akademia eller i en annen stilling hvor det kreves høy kompetanse. Aktivitetene i NORWEL byr på en innovativ blanding av formelle og uformelle aktiviteter som grunnlag for et inkluderende miljø hvor ideutveksling og diskusjon av tema innen sosialt arbeid og barnevern er sentralt.

 

NORWELs fagmiljø består av erfarne og yngre forskere som vil bidra til å utvikle innovasjonsdrevet forskning av høy kvalitet.

 Ph.d.-studenter er oppfordret til å tilbringe tid ved et eller flere av de internasjonale universitetene NORWEL samarbeider med (Queensland University of Technology, Australia; University of Helsinki, Finland; Aalborg University, Danmark; University Institute of Lisbon, Portugal; University of Michigan, USA og University of Kwazulu-Natal, Sør-Afrika). For å støtte individuell mobilitet har studenter mulighet til å søke om midler fra NORWELs Guest Scientific Missions Grants.

 

Start: november 01. 2022
Slutt: oktober 31. 2030
Enhet: UiT The Arctic University of Norway

Kategorier: Faglig utviklingsarbeid
Disipliner: Sosialt arbeid
Nøkkelord: Sosialpedagogikk / Ferdigheter i sosialt arbeid / Internasjonalt sosialt arbeid / Evidensbasert sosialt arbeid / Barnevern
Finansiering:

Norges forskningsråd


Medlemmer:

Walter Siegfried Schönfelder
Anne Moe
Nina Schiøll Skjefstad
Bente Heggem Kojan
Kristine Sundet Lorentsen
Rita Sørly
Synnøve Thomassen Andersen