Prosessrett og tvisteløsning

Forskergruppe for prosessrett og tvisteløsning har som formål å styrke forskningssamarbeidet og kvaliteten innen prosessrett, voldgiftsrett og alternative konfliktløsning gjennom diskusjoner, foredrag, seminarer og andre aktiviteter i gruppen.

Medlemmene i gruppen arbeider med en rekke ulike problemstillinger innenfor straffeprosessrett, sivilprosessrett og alternativ konfliktløsning.

Innenfor straffeprosessrett forsker medlemmene på innhenting og bruk av bevis, overskuddsinformasjon og innsyn i sakens dokumenter.

Innenfor sivilprosessretts forsker medlemmene på så vel tradisjonelle temaer som materiell veiledning og småkravsprosess som temaer innenfor forvaltningsprosess.

Innenfor tvisteløsning forsker medlemmene på voldgiftsrett, mekling og andre former for alternativ tvisteløsning.

Formålet med gruppen er å styrke forskningssamarbeidet og kvaliteten innen prosessrett gjennom diskusjoner, foredrag, seminarer og andre aktiviteter i gruppen. Det er også et mål at gruppen skal stimulere til at medlemmene i større grad publiserer sin forskning, gjerne gjennom fremtidige fellesprosjekter. Gruppen arrangerer møter, workshoper og seminarer lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nyheter

Medlemmer


Leder av forskergruppa


Publikasjoner


Prosjekter 


Masteroppgavetema

Lenker:

Nordisk forening for prosessrett http://nffp.info/

International Association of Procedural Law http://www.iaplaw.org/

Prosessrett og tvisteløsning
Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Show map
Logg inn / Login