Forskerlinjeprosjekter


Her vil det komme informasjon om masterprosjektene til forskerlinjestudentene som er tilknyttet forskergruppa i prosessrett og tvisteløsning. 

Johannes Næss i profil
Johannes Næss Foto: UiT

Johannes Næss har følgende arbeidstittel på sin avhandling:

Forbudet mot transnasjonal dobbeltforfølgning etter Schengenavtalen art. 54 og EU charteret art. 50. Blir også sett hen til forbudet etter EMK TP 7 art. 4. De sentrale rettsområdene blir da straffeprosess, EU-rett og menneskerett

Irja i profil
Irja Brox Karlstrøm Foto: UiT

Irja Brox Karlstrøm har følgende arbeidstittel på sin avhandling:

Temaet for oppgaven er "muntlighetsprinsippets utstrekning i allmennprosess i sivile saker". Rettsområdet er sivilprosessen. I oppgaven skal jeg ta for meg ulike funksjoner ved muntlighetsprinsippet og analysere disse.Medlemmer:

Johannes Næss
Irja Brox Karlstrøm